SOSTENIBILITAT AL PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA

El Parc és un referent europeu en recerca, transferència tecnològica i innovació científica que està fortament compromès amb el foment de la cultura de la  sostenibilitat.

Ja fa uns anys que la institució va mostrar el seu compromís amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) proposats per Nacions Unides. Alineat amb aquests, el PCB camina cap al 2030 convençut de la seva contribució a la creació de riquesa sense deixar ningú enrere i treballa per avançar cap a una societat que visqui en pau, sigui més justa, inclusiva i que respecti els límits ambientals.

En aquest context, el Parc ha treballat en una anàlisi interna per identificar els aspectes més rellevants de la seva activitat i poder impactar positivament en la consecució del full de ruta internacional. Aquesta feina s’ha traduït en l’aprovació, el desembre del 2022, del primer Pla de Sostenibilitat 2022-2025 del Parc Científic essent aquesta eina una clara mostra de la seva estratègia i compromís de futur.

L’estudi ha identificat 4 ODS estratègics i 3 ODS complementaris en els que pot focalitzar la seva estratègia futura de sostenibilitat.

Els aspectes identificats i seleccionats per dirigir els esforços i recursos concretament són els següents: