Política de privacitat

En compliment del REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’Abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i a Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, l’informem que les dades personals proporcionades per vostè a través del lloc web http://www.pcb.ub.cat; http://www.pcb.ub.es; https://www.pcb.ub.edu (d’ara endavant el lloc web), seran tractades en els següents termes:

Responsable del tractament

Les dades personals recollides a través d’aquest lloc web seran tractades per FUNDACIÓ PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA (d´ara endavant Parc Científic), amb domicili per a l’exercici de drets a c/ Baldiri i Reixac 10-12, 08028, Barcelona – Mail: info@pcb.ub.cat.

Dades de contacte del DPO: dpo@pcb.ub.cat.

Finalitats del tractament

 • Donar resposta i gestionar les consultes, comentaris i suggeriments, que rebem a través dels formularis i correus electrònics facilitats a la nostra pàgina web.
  • Legitimació: L´interès legítim del responsable reforçat amb el seu consentiment exprés manifestat amb la marcació de la casella d´acceptació.
  • Destinataris: Les dades personals obtingudes a través del lloc web no seran comunicades a tercers, excepte obligació legal i en aquells casos en els quals les consultes o comentaris vagin dirigits a una de les entitats del parc, podrem remetre’ls-hi a aquesta entitat.
  • Conservació: Es conservaran mentre siguin necessàries per a tal fi i existeixi obligació legal de conservació.
 • Gestionar la seva participació en presents i futurs processos de selecció, en cas que ens faci arribar les seves dades (inclòs el seu currículum) amb aquesta finalitat.
  • Legitimació: El consentiment atorgat per l’interessat, a través de la marcació de la casella disposada per a tal objectiu. Aquest consentiment pot ser retirat en qualsevol moment
  • Destinataris: Les dades personals obtingudes a través del lloc web no seran comunicades a tercers, excepte obligació legal.
  • Conservació: Es conservaran mentre siguin necessàries per a tal fi i existeixi obligació legal de conservació.
 • Fer-li arribar a través de mitjans electrònics, informació relativa als espais i serveis que oferim i altres novetats del Parc Científic, quan així ens ho sol·liciti a través del formulari de la secció d’espais d’aquesta web.
  • Legitimació: El consentiment atorgat per l’interessat, a través de la marcació de la casella disposada per a tal objectiu. Aquest consentiment pot ser retirat en qualsevol moment
  • Destinataris: Les dades personals obtingudes a través del lloc web no seran comunicades a tercers, excepte obligació legal.
  • Conservació: Les dades personals facilitades per l’usuari per rebre comunicacions comercials, seran conservades mentre l’interessat no sol·liciti la seva supressió o retiri el seu consentiment.
 • Realització de les gestions administratives prèvies per al control d’accés a les instal·lacions del estabulari de PCB i el registre com a usuari autoritzat per accedir a aquestes instal·lacions.
  • Legitimació: El compliment d’un contracte en el qual l’interessat és part o bé l´aplicació de mesures precontractuals a petició d´aquest i l’interès legítim del responsable.
  • Destinataris: Aquestes dades personals no seran comunicades a tercers, excepte obligació legal.
  • Conservació: Aquestes dades seran tractades mentre siguin necessàries d’acord amb la seva finalitat i mentre es puguin derivar responsabilitats d´aquest tractament.
 • Amb la finalitat d’obtenir informació de l’ús del lloc web, s’analitzen el nombre de pàgines visitades, el nombre de visites, així com l’activitat dels visitants i la seva freqüència d’utilització. A aquest efecte, Parc Científic utilitza informació estadística elaborada pel Proveïdor de Serveis d’Internet. Podrà veure tota la informació relativa a aquest tractament en la nostra Política de Galetes.

Drets

Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, portabilitat, limitació i oposició adreçant-se per escrit al Responsable a c/ Baldiri i Reixac 10-12, 08028, Barcelona – Mail: info@pcb.ub.cat o al Delegat de Protecció de Dades a dpo@pcb.ub.cat. En cas de disconformitat amb el tractament, també té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (https://apdcat.gencat.cat/).

Política de protecció de menors

Qui facilita les dades a través dels formularis d’aquesta Web i accepta el seu tractament declara formalment ser major de 14 anys.

Parc Científic recorda a les persones majors d’edat que tinguin al seu càrrec a menors, que serà de la seva exclusiva responsabilitat si algun menor incorpora les seves dades per sol·licitar algun producte o servei.

També els informa que existeixen programes informàtics per acotar la navegació mitjançant el filtre o bloqueig a determinats continguts.

Tractament derivat de l’ús de les xarxes socials

En seguir el nostre perfil a les diferents xarxes socials que emprem l’usuari ha donat el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals conforme a la política de privacitat de la corresponent xarxa social. Igualment, l’usuari consent expressament l’accés i tractament de les dades contingudes al seu perfil per part de Parc Científic i que les notícies publicades sobre els espais i serveis que oferim, apareguin al seu mur. La petició de l’usuari per connectar amb nosaltres, implica necessàriament el seu consentiment per als tractaments assenyalats, essent aquesta la base legal del tractament. Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·liciti la seva oposició o retiri el seu consentiment, cosa que podrà fer en qualsevol moment.

Els comentaris i continguts publicats a les xarxes socials es convertiran en informació pública, per la qual cosa els usuaris hauran de tenir especial cautela quan decideixin compartir la seva informació personal. Parc Científic no es fa responsable de la informació que els usuaris incorporin a les xarxes socials que gestiona. No obstant això, les persones, les dades de les quals es trobin publicades o incloses als comentaris, podran sol·licitar a Parc Científic la cancel·lació d’aquestes.