El PCB

El Parc Científic de Barcelona és un dels ecosistemes referents a Europa en recerca, transferència tecnològica i innovació amb més de 100.000m² construïts i uns 3.000 professionals treballant principalment en el sector salut: farma, biotecnologia, tecnologies mèdiques, alimentació i cosmètica.

Situat a Barcelona, el Parc ofereix més de 30.000 m² de laboratoris i oficines en règim de lloguer i una gran oferta de serveis científics en l’àmbit de ciències de la vida. El Parc va ser constituït per la Universitat de Barcelona el 1997 esdevenint el primer parc científic de l’Estat espanyol.

Missió

Potenciar la recerca, la transferència de coneixement i la innovació del sector públic i privat, mitjançant una gestió intel·ligent dels espais, l’oferta tecnològica i del foment de les relacions i el diàleg de la comunitat PCB.

Visió

Esdevenir una comunitat de recerca pública-privada de referència internacional en benefici del lideratge científic de Catalunya, del seu creixement econòmic i l’atracció de talent.

Descarregar fulletó informatiu del PCB

Timeline història del PCB

Entre el 1994, any del seu naixement, i el 2021, el Parc ha viscut un creixement en espais, en comunitat i en coneixement que l’han situat com un dels centres de referència a Europa en innovació científica, tecnològica i empresarial en ciències de la salut i de la vida. Repassem en aquesta línia temporal alguns dels moments més importants de la història del Parc.

Cool Timeline

1994
1994

Neix el projecte Parc Científic de Barcelona, per iniciativa de la Universitat de Barcelona, amb l’objectiu de potenciar la recerca, la transferència del coneixement i la innovació.

1997
1997

Es consititueix al Palau de la Generalitat i passa a ser el primer parc científic de l’Estat espanyol.

1998
1998

S’aprova el projecte arquitectònic, amb una superfície útil de 60.000 m2, on es situaran laboratoris, oficines i serveis científics, i s’inicien les obres.

1999
1999

S’inaugura el primer edifici, la Torre D, on s’instal·len els primers grups de recerca de la Universitat de Barcelona.

2000
2000

S’instal·la l’equip RMN de 800 MHz, el segon més gran d’Europa.

2001
2001

S’inaugura l’Edifici Clúster I amb 36 mòduls d’espais de laboratori. S’instal·len l’Institut de Biologia Molecular de Barcelona (IBMB-CSIC) i l’Institut de Recerca Biomèdica de Barcelona (IRB Barcelona).

 

Neixen les Plataformes Tecnològiques ampliant l’oferta de serveis científics del Parc.

 

S’instal·la Merck, la primera multinacional al PCB, l’únic centre de recerca oncològica preclínica a Espanya.

2002
2002

Creació de la Bioincubadora CIDEM-PCB, que permet acollir i impulsar 5 empreses del sector biotecnològic.

2007
2007

S’instal·la l’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC), constituït per la UB, la UPC i la Generalitat de Catalunya.

 


 

Neix el Programa Recerca en Societat. Es consoliden les accions, dutes a terme des de l’any 2002, amb l’objectiu d’apropar la recerca a la societat i fomentar vocacions científiques.

 


 

Creació de la Bioincubadora PCB-Santander, la segona al Parc, i que acull 20 empreses, la majoria spin-off de projectes universitaris dins del camp de la salut.

2008
2008

S’amplien en 6.500 m2 els espais de laboratori amb l’Edifici Hèlix.

2010
2010

Es crea el Centre Nacional d’Anàlisi Genòmica (CNAG).

2011
2011

Finalitza el projecte arquitectònic amb la construcció i posada en funcionament de l’Edifici Clúster II. La primera empresa a instal·lar-s’hi és Esteve.

2017
2017

S’arriba a una població de 2.700 persones i més de 100 empreses i entitats instal·lades.

2018
2018

Es compleixen 20 anys com a pol d’innovació científica i empresarial.

2019
2019

El Parc consolida xifres solvents amb uns ingressos de 19,2 milions d’euros i un resultat net d’1,6 milions d’euros.

2020
2020

L’any de la irrupció de la pandèmia s’experimenta un creixement en la demanda, especialment, de laboratoris. Per donar-li resposta, es condicionen un total de 2.945 m2 de nous espais, el que representa un increment de l’11%. També s’estrena l’espai exterior PCBeach pensat perquè els membres de Comunitat puguin dinar, descansar o socialitzar a l’aire lliure.

2021
2021

Neix l’acceleradora BCN Health Booster, una iniciativa impulsada pel Parc Científic de Barcelona i l’Ajuntament de Barcelona amb el suport de Barcelona Activa i la col·laboració de Biocat per impulsar empreses emergents en l’àmbit de la salut. La iniciativa acompanyarà durant tres anys onze projectes empresarials innovadors oferint-los bonificacions en les tarifes de lloguer de laboratori i accés a formació, mentoring i assessorament gratuït de la mà d’experts del sector.

2022
2022

 

Instal·lació del primer aparell de ressonància magnètica nuclear d’1.0 GHz a Espanya, un dels pocs a nivell mundial, de la mà dels Centres Científics i Tecnològics de la UB (CCiTUB).

 


 

Es publica el primer Pla de Sostenibilitat del Parc (2022-2025).

 


 

Assoliment de la plena ocupació del Parc Científic.