Serveis Científics PCB

Oferim serveis científics i tecnològics d’alt valor afegit a les entitats instal·lades al Parc i, mitjançant les nostres Plataformes tecnològiques, també al conjunt de la comunitat investigadora que els sol·liciti.

Equipament i instal·lacions en autoservei per a laboratoris instal·lats

Posem a disposició de les entitats instal·lades espais condicionats amb equipaments i infraestructura científica en règim d’autoservei.

Estabulari obert a la comunitat científica

L’estabulari posar a disposició 2.600 m2 de nucli zoològic per tal d’oferir serveis i instal·lacions referents en recerca amb model viu. L’estabulari assessora, dissenya i desenvolupa projectes per a tercers en els àmbits de la biomedicina i la biotecnologia.