Drosòfila

Espais equipats per manipular Drosophila melanogaster com a model experimental.

  • Sales amb lupes episcòpiques i instal·lació de CO2
  • Cambres i armaris climàtics (a 18 i 25ºC)
  • Cuina de preparació del medi de creixement i cambres a 4ºC per conservar l’aliment preparat
Detall equipament Drosòfila

Altres serveis científics:

Serveis Científics Comuns
Instal·lació Radioactiva
Reaccions Especials
Allotjament de Congeladors i Contenidors de nitrogen