Avís legal

Identificació

En compliment amb el deure d’informació recollit en l´article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, FUNDACIÓ PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA, l’informa que les dades aquí consignades corresponen a l’entitat titular de les pàgines web www.pcb.ub.cat; www.pcb.ub.eswww.pcb.ub.edu.

  • Denominació: FUNDACIÓ PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA
  • Domicili: C/Baldiri i Reixac 4-12 i 15 , 08028 Barcelona
  • Telèfon: 93 402 90 60
  • Mail: info@pcb.ub.cat
  • CIF: G61482832
  • Inscripció registral: Inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya de Barcelona nº 1.149

 

Propietat intel·lectual i industrial

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent els textos, imatges, vídeos, so, marques, logotips i signes distintius, i qualsevol altre contingut, són propietat de Parc Científic o dels organismes vinculats a aquest o de tercers que hagin autoritzat l’ús d’aquests continguts a la FUNDACIÓ PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA, i estan protegits per les lleis nacionals i internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial. En conseqüència queda prohibit reproduir, distribuir, comunicar públicament, transformar, tractar, enviar, carregar arxius o explotar la totalitat o una part dels continguts d’aquest lloc web amb finalitats públiques o comercials, sense l’autorització expressa i per escrit de la FUNDACIÓ PARC CIENTÍFIC DE BARCELONA, excepte si es diu expressament el contrari.

L’accés, navegació i ús d’aquest lloc web per l’usuari no implica en cap cas la renúncia, transmissió, llicència ni cessió total o parcial per part del Parc Científic dels esmentats drets.

Com a excepció de l’anterior els textos propietat del Parc Científic publicats a l’apartat “Notícies” d’aquest lloc web poden ser utilitzats per tercers en els termes de la següent llicència Creative Commons:

El Parc Científic es reserva el dret a exercitar les accions judicials civils i/o penals contra aquelles persones físiques o jurídiques que violin qualssevol dels drets de propietat intel·lectual i industrial aquí esmentats.

 

Condicions d’ús

L’accés a aquest lloc Web implica l’acceptació sense reserves d’aquestes condicions d’ús que regulen el seu accés i utilització amb la finalitat de posar a disposició dels usuaris informació sobre els nostres productes i serveis.

Està expressament prohibit l’ús dels continguts d’aquest lloc Web per a finalitats comercials o per a la seva distribució, transformació o comunicació.

El Parc Científic, no respondrà de les possibles conseqüències, danys o perjudicis que se’n puguin derivar d’aquesta utilització o ús de la informació.

Tant l’accés a aquesta Web com l’ús que es pugui fer de la informació continguda en la mateixa, és de l’exclusiva responsabilitat de qui el realitza.

L’usuari s’obliga a no fer servir la informació publicada a aquesta Web amb finalitats o efectes il·lícits o lesius, a no danyar o inutilitzar la informació i a no realitzar qualsevol altra acció que pugui ésser contrària al contingut d’aquest Avís Legal.

El Parc Científic es reserva el dret a modificar el contingut de la oferta comercial dels seus serveis quan ho consideri oportú i a mantenir el seu contingut actualitzat.

El Parc Científic no pot assegurar la inexistència d’interrupcions o errades a l’accés a aquest lloc Web, tot i que farà tots els esforços possibles per tal d’evitar-los.

 

Enllaços a altres webs

Els enllaços (links) que pugui trobar en aquest lloc Web són un servei als usuaris. Aquestes pàgines no són gestionades ni controlades per Parc Científic, per aquest motiu, no es fa responsable dels continguts d’aquests llocs Web ni aquests estan regulats pel present Avís Legal. Si accedeix a aquestes pàgines Web haurà de tenir en compte que les seves polítiques de privacitat poden ser diferents a la nostra.

 

Legislació aplicable i competència jurisdiccional.

El present Avís Legal es regeix per la normativa espanyola vigent que li és aplicable.

Per a la resolució de les controvèrsies que poguessin derivar-se com a conseqüència del que es disposa en les presents disposicions i sobre la seva interpretació, aplicació i compliment, l’usuari, en virtut de l’acceptació de les condicions recollides en aquest Avís legal, renuncia expressament a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

En qualsevol cas, dins de la jurisdicció espanyola, si la legislació permetés sotmetre’s a un fur en concret, l’usuari renuncia expressament al fur que li pogués correspondre i se sotmet voluntàriament a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de Barcelona.