Reaccions Especials

65 m2 de laboratoris equipats per realitzar reaccions especials amb suport tècnic especialitzat.

  • Reserva equipament on-line
  • Laboratori d’hidrogenació. Normativa ATEX permet realitzar processos a 100 bars
  • Laboratori productes tòxics i reaccions perilloses
  • Equipament per a síntesi de compostos (rotavapor, línia de buit, estufa de buit, granatari, etc).
Detall equipament de Reaccions Especials

Altres serveis científics:

Serveis Científics Comuns
Instal·lació Radioactiva
Drosòfila
Allotjament de Congeladors i Contenidors de nitrogen