Comitè Ètic d’Experimentació Animal (CEEA)

El CEEA ha estat autoritzat com a Organisme Habilitat (OH) per la Generalitat de Catalunya per a l’avaluació de projectes d’experimentació amb animals.

El CEEA té la funció de donar compliment a la normativa vigent per les quals es regula la utilització d’animals per a experimentació i altres finalitats científiques:

Formulari Projectes Més informació

Altres serveis científics:

Estabulari