Estabulari

Declaració institucional del PCB sobre l’ús d’animals d’experimentació

 

2.600 m2 de nucli zoològic per tal d’oferir serveis i instal·lacions referents en recerca amb model viu. L’estabulari assessora, dissenya i desenvolupa projectes per a tercers en els àmbits de la biomedicina i la biotecnologia.

 • 2 estabularis SPF per a rosegadors (rata, ratolí, hàmster i cobai).
 • 1 estabulari per a models Xenopus laevis.
 • 1 zona d’aïlladors per a l’estabulació de ratolins gnotobiòtics.

Serveis

 • Gestió i manteniment de models animals existents.
 • Gestió de compra, importació i exportació.
  • Quarantena i control sanitari.
  • Canvi gàbies, dieta, beguda, etiquetatge gàbies.
  • Assessorament veterinari i en benestar animal.
  • Esterilització d’equipament i material zona SPF.
 • Generació de models induïts.
 • Projectes de recerca per contracte (CRO).
 • Disseny i generació de nous models i paradigmes experimentals.
 • Atenció a l’usuari.
  • Assessorament en salut i benestar animal.
  • Actualització de la normativa relacionada amb experimentació animal.
  • Notificació de cursos especialitzats.
  • Assessorament en la importació i exportació de models.
 • Manteniment i funcionament de les instal·lacions.
  • Control informàtic de les condicions ambientals connectat a alarmes.
  • Servei de manteniment de 24/7/365.
  • Control microbiològic, ambiental i de l’aigua.
  • Programa informàtic de gestió dels animals i serveis.
  • Gestió de l’eliminació de residus.

Tècniques específiques

 • Gestió de colònies de rosegadors.
 • Anestèsia, analgèsia, eutanàsia.
 • Administració de fluids i fàrmacs, inoculació de cèl·lules, extracció de sang o d’altres fluids i teixits.
 • Procediments quirúrgics. Estereotàxia, generació de models experimentals quirúrgics.
 • Tècniques de reproducció assistida. Vasectomies, transferències embrionàries.
 • Necròpsia i presa de mostres.
 • Bateria de fenotipació conductual (primer i segon screening).
 • Servei d’anatomia patològica i bioquímica clínica (hematologia, coagulació, proteïnes i enzims, immunologia, etc.).
 • Diagnòstic per imatge. Bioluminescència, fluorescència, ecografia.
 • Estudis de metabolisme. Armaris de fred i calor, gàbies metabòliques, Oxymax.
 • Assistència en els procediments quirúrgics.
 • Cures postoperatòries.
 • Utilització de radioisòtops en animals.
Alta Estabulari per a usuaris no instal·lats al PCB Registre de visita

Altres serveis científics:

Comitè Ètic d’Experimentació Animal (CEEA)