Declaració institucional del PCB sobre l’ús d’animals d’experimentació

El Parc Científic de Barcelona (PCB) està adherit a l’Acord de Transparència en Experimentació Animal promogut des de la Confederació de Societats Científiques d’Espanya (COSCE), amb la col·laboració de l’Associació Europea per a la Investigació Animal (EARA) creat el 20 de setembre del 2016. Aquest document vol establir vies de comunicació entre la comunitat científica i la societat sobre quan, com i per què s’utilitzen animals en investigació i els beneficis que se’n deriven d’aquesta pràctica.

Les investigacions que es realitzen en els centres de recerca del PCB exploren les qüestions més rellevants de les ciències de la vida i de la biomedicina i contribueixen a la millora de la vida de les persones. Els animals d’experimentació s’utilitzen sobre tot per estudis científics en les àrees de càncer, neurobiologia, medicina regenerativa i malalties cardiovasculars.

La nostra experimentació animal compleix amb els estàndards legals i és revisada per un comitè ètic d’experimentació animal, que promou l’ús de mètodes alternatius, la reducció del nombre d’animals utilitzats i el refinament dels procediments experimentals. Cap projecte d’investigació que requereixi l’ús d’animals pot començar sense la preceptiva avaluació ètica i l’autorització final per part de l’autoritat competent.

El PCB garanteix, també, que tant el personal de cura dels animals com els investigadors involucrats en l’experimentació tinguin la formació i coneixements necessaris per dur-la a terme i es compromet a proporcionar els recursos precisos per el correcte manteniment dels animals d’experimentació en el que fa referència a instal·lacions, manutenció, benestar i atenció veterinària.

El PCB promou, de manera activa, iniciatives de transparència en experimentació animal a través d’aparicions en medis de comunicació, impacte en les xarxes socials, jornades de portes obertes, la celebració del “Kids day” en el PCB i altres activitats dirigides als estudiants de primària, secundària i batxillerat com per exemple suport al programa Batx2Lab en el que s’exerceix tutories de la part experimental de treballs de recerca d’aquest alumnat.

Contacte
Tel: +34 934 037 008
estabulari-pcb@pcb.ub.cat

Estabulari