Alta Estabulari per a usuaris no instal·lats al PCB

Dades de la persona sol·licitant

És responsabilitat de l’investigador disposar de la documentació necessària per poder treballar amb animals d’experimentació segons consta en el ECC/566/2015 de 20 de març, per la qual s’estableixen els requisits de capacitació que ha de complir el personal que manipuli animals utilitzats, criats o subministrats amb finalitats d’experimentació i altres finalitats científiques, incloent la docència.


 • A- Descarrega't i complimenta el document d'Autorització ús dades per identificació i accés a les instal·lacions del PCB
 • Max. file size: 10 MB.
 • Max. file size: 10 MB.

 • Formació


  Documentació a lliurar
 • 10. Acreditacions (segons RD1201/2005)

 • DD slash MM slash YYYY
 • 11. Acreditacions FUNCIONS (segons ECC566/2015) *

 • DD slash MM slash YYYY
 • 12. Altres acreditacions homologades

 • Max. file size: 10 MB.
  Incloure acreditació homologada o comprovant del tràmit
 • 14. Curs teòric–pràctic: Funcions (segons ECC566/2015) *

 • DD slash MM slash YYYY
 • Max. file size: 10 MB.
  Incloure certificat assoliment
 • 17. Per convalidar les acreditacions personals ho heu de fer a l'òrgan competent: Reconeixement de la capacitació
 • Responsable: Fundació Parc Científic de Barcelona – C/ Baldiri i Reixac 10-12, 08028, Barcelona – info@pcb.ub.cat.

  Finalitat: Realització de les gestions administratives prèvies per al control d'accés a les instal·lacions del estabulari de PCB.

  Drets: Pot exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació o portabilitat adreçant-se per escrit al Responsable o al nostre DPD a dpo@pcb.ub.cat. També pot presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (https://apdcat.gencat.cat/).