SALUT I BENESTAR

Treballar des de l’excel·lència per millorar la salut i el benestar de les nostres persones i la societat

Qualitat en la prestació del servei i oferta d’espais i tecnologia d’alta qualitat.

Mantenir els estàndards de qualitat en la prestació del servei i el compromís amb la millora contínua.

Accions vinculades:

 • Enquestes periòdiques per conèixer el grau de satisfacció dels clients instal·lats en relació als espais i l’oferta tecnològica. Organització d’activitats de dinamització de la Comunitat coordinades des del Parc.
 • Trobades presencials anuals amb els responsables de les entitats per transmetre novetats i escoltar de primera mà inquietuds i necessitats.
 • Manteniment de les certificacions de qualitat (ISO 9001) i gestió ambiental (ISO 14001).
 • Obtenció de l’acreditació AAALAC (Association for Assessment and Acreditation of Laboratory Animal Care), una norma que avala alts estàndards en benestar animal en les activitats científiques de l’estabulari.
Visibilitat de la Comunitat PCB i millora del posicionament del Parc

Incrementar les notícies relacionades amb les empreses i entitats instal·lades per guanyar notorietat en premsa especialitzada i xarxes socials.

Accions vinculades:

 • Elaborar notícies i notes de premsa per informar de l’activitat i dels resultats de la recerca de les entitats instal·lades.
 • Difusió de l’activitat de les entitats del Parc per múltiples canals: pàgina web, xarxes socials, butlletí intern. Publicació i enviament de notes de premsa sobre l’activitat de les entitats del Parc i redacció de capítol específic a la Memòria anual amb un resum dels principals impactes de les entitats i els centres de recerca d’aquell exercici.
Benestar de les persones

Continuar promovent accions per al benestar corporal i mental de la Comunitat i l’Equip PCB.

Accions vinculades:

 • Activitats presencials pel benestar físic i mental adreçades a tota la Comunitat i Equip PCB.
 • Elaboració d’un pla de salut i qualitat de vida pel foment dels hàbits saludables dirigit a l’Equip PCB.
 • Accions de prevenció i gestió de la sobrecàrrega laboral i implantació d’un protocol de desconnexió digital.
 • Foment dels avantatges relacionats amb benestar i salut que ofereix la UB (Targeta UB).
 • Posada en marxa del Programa BCN Health Booster (2022-2024). Una iniciativa per accelerar empreses joves del sector salut que realitzen una activitat en el subsector de la biotecnologia, farmàcia, dispositiu mèdic o empresa de serveis del sector salut que requereixen l’ús de laboratori i que tenen impacte social.
 • Condicionament d’espais per afavorir el descans i la cohesió de la Comunitat PCB: Jardí de l’Hèlix; PCBeach; Coffee Corners.
 • Dinamització entre la comunitat més jove amb les trobades dels PCBeers.
 • Foment d’accions solidàries. La Comunitat PCBakers recapta fons econòmics per dedicar a associacions i organitzacions benèfiques.
 • Difusió setmanal de les Notes de Sostenibilitat a través del T’interessa.

Notes de Sostenibilitat

Filter