INDÚSTRIA, INNOVACIÓ I INFRAESTRUCTURES

Construir infraestructures resilients, promoure la industrialització inclusiva i sostenible i fomentar la innovació.

Des del Parc s’impulsa la innovació i la investigació científica, i es treballa per integrar els ODS i la sostenibilitat en la cultura empresarial. Les accions s’orienten a la millora de la producció i el consum eficient dels recursos tot desvinculant el creixement econòmic de la degradació ambiental.

Notes de Sostenibilitat

Filter