TREBALL DIGNE I CREIXEMENT ECONÒMIC

Satisfacció de les persones treballadores

El Parc es compromet amb la creació d’oportunitats de creixement per al seu Equip

Accions vinculades:

  • Potenciar diferents canals de comunicació perquè el personal pugui transmetre propostes que contribueixin al seu benestar laboral i emocional i que repercuteixin en la millora global.
  • Organització periòdica d’activitats de cohesió de l’equip que contribueixen a enfortir relacions i a generar més sentiment de pertinença.
Política de gestió i retenció de talent

La planificació de la carrera professional com a eina per al desenvolupament del talent humà

Accions vinculades:

  • Desenvolupament d’un Pla de Carrera de l’Equip PCB. Millora del protocol en cas de sortides voluntàries de la plantilla del PCB. Protocol i política de jubilació que reconegui el compromís d’aquelles persones que han format part de l’equip fins als seus darrers dies de vida laboral.
  • Redacció d’un Pla d’Igualtat.
  • Política de contractació basada en la transparència i la igualtat d’oportunitats.
  • Protocol d’assetjament.
  • Mesures de conciliació incorporades al conveni laboral.
  • Accés a suport psicològic professional a preu reduït o sense cost.
  • Implantació d’eines informàtiques col·laboratives (Microsoft 365).

Notes de Sostenibilitat

Filter