EDUCACIÓ DE QUALITAT

Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom.

El Pac segueix apostant per la formació i les vocacions científiques en el present amb visió de futur. És el moment d’avançar sensibilitzant i informant a l’Equip PCB, grups escolars i docents sobre temes relacionats amb la sostenibilitat més enllà del medi ambient i la separació correcta de residus.

Notes de Sostenibilitat

Filter