EDUCACIÓ DE QUALITAT

Aposta per la formació i les vocacions científiques en el present amb visió de futur

Formació i sensibilització en l’àmbit de la sostenibilitat.

Programa de formació en matèria de sostenibilitat per a l’Equip PCB

Accions vinculades

  • Accions formatives en sostenibilitat per a l’Equip PCB.
  • Activitats de cohesió i sensibilització amb la sostenibilitat com a fil conductor.
Activitats dirigides a fomentar les vocacions científiques

El Parc segueix impulsant activitats que permetin despertar vocacions científiques. Les accions abasten tota la geografia catalana.

Accions vinculades

  • Aplicació de la Bioètica a les activitats i materials del Programa RESSÒ (Recerca en Societat) .
  • Materials educatius pels casals científics del PCB.
  • Sensibilització en sostenibilitat als participants de les activitats que organitza RESSÒ més enllà dels temes ambientals.
  • Foment de les vocacions científiques: Tallers i activitats dirigides a estudiants de primària i secundària a través del programa RESSÒ Recerca en Societat
  • Foment de les vocacions científiques entre alumnes de batxillerat a través del Programa Batx2lab. que busca la interacció directe amb el personal investigador per a l’elaboració del Treball de recerca (TR) de batxillerat.
  • Participació anual en la Fira Recerca en Directe i Festa de la Ciència a Barcelona com a canal de comunicació per transmetre a la ciutadania el mètode científic i la recerca que es porta a terme als laboratoris de tot Catalunya.
  • Elaboració de materials didàctics sobre ciència per treballar a les escoles i promoure la recerca des de l’aula.

Notes de Sostenibilitat

Filter