ACCIÓ CLIMÀTICA

Adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els seus efectes.

El Parc vol contribuir en la lluita contra el canvi climàtic tot actuant per reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle i promoure la disminució de les emissions de CO2 associades al transport.

Notes de Sostenibilitat

Filter