CONSUM I PRODUCCIÓ RESPONSABLES

Garantir modalitats de consum i producció sostenibles.

Impulsar canvis per buscar l’eficiència en l’ús dels recursos, impulsar l’economia circular i promoure la compra i la contractació responsable.

Notes de Sostenibilitat

Filter