La UTOX del PCB renova i amplia el certificat de compliment de Bones Pràctiques de Laboratori Notícies

La Unitat de Toxicologia Experimental i Ecotoxicologia (UTOX) del Parc Científic de Barcelona (PCB) ha renovat el certificat de compliment de Bones Pràctiques de Laboratori (BPL) per a la realització de tot tipus d’estudis de toxicitat in vivo i in vitro, de mutagenicitat i d’ecotoxicitat amb medicaments d’ús humà i veterinari,  dispositius sanitaris i cosmètics. El centre també ha ampliat la certificació per als estudis microbiològics d’eficàcia bactericida.

 

La UTOX-PCB participa en el projecte Preclinonco per desenvolupar nous fàrmacs oncològics innovadors Notícies

La Unitat de Toxicologia Experimental i Ecotoxicologia (UTOX) del Parc Científic de Barcelona (PCB) participa en un consorci que vol desenvolupar i validar preclínicament nous candidats a fàrmacs oncològics first-in-class. El projecte, anomenat Preclinonco, acaba de rebre una injecció de prop de 350.000 euros en la convocatòria Retos-Colaboración 2017, promoguda pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats amb fons FEDER.

 

La UTOX del PCB renova la certificació BPL i se situa entre els centres de referència en toxicologia Notícies

La Unitat de Toxicologia Experimental i Ecotoxicologia (UTOX) del Parc Científic de Barcelona (PCB) ha renovat el certificat de compliment de Bones Pràctiques de Laboratori (BPL) i ha ampliat el seu àmbit a tot tipus d’estudis de toxicitat in vivo i in vitro (aguda i crònica), de mutagenicitat i ecotoxicològics per a medicaments d’ús humà i veterinari, dispositius sanitaris i cosmètics.

 

 

La UTOX obté el Certificat de Bones Pràctiques de Laboratori (BPL) per assaigs toxicològics en tots els àmbits Notícies

La del Parc Científic de Barcelona (PCB) ha aconseguit el en la realització d’estudis de toxicitat in vivo i in vitro (aguda i crònica), mutagenicitat i ecotoxicològics per a medicaments d’ús humà i veterinari, dispositius sanitaris i cosmètics. L’acreditació ha estat atorgada per la Direcció General d’Ordenació i Regulació Sanitàries del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya –d’acord amb la i els principis establerts al –, i per a la seva obtenció la UTOX ha comptat amb el suport de l’Agència de Polítiques i de Qualitat de la Universitat de Barcelona (UB).

La UTOX participa en el consorci «COPONAMRI» per desenvolupar nanopartícules magnètiques per a aplicacions biomèdiques Notícies

La del Parc Científic de Barcelona –liderada per Miquel Borràs– és un dels tres partners del consorci europeu que durà a terme el projecte «COPONAMRI», que té com a finalitat desenvolupar una nova generació de nanopartícules magnètiques per a aplicacions biomèdiques. La iniciativa compta amb un pressupost de 120.000€ i està finançada per la Unió Europea, (dins del marc de la convocatòria – Pilot Joint Call for Collaborative S&T Projects) i en ella també hi participen l’, liderat per Yannick Guari, coordinador del projecte, i l’, dirigit per Alexander Trifonov.

La UTOX obté el certificat de Bones Pràctiques de Laboratori per a estudis ecotoxicològics de medicaments veterinaris Notícies

La Unitat de Toxicologia Experimental i Ecotoxicologia (UTOX) del Parc Científic de Barcelona (PCB) ha obtingut la certificació de compliment dels principis de les Bones Pràctiques de Laboratori (BPL), amb la participació del Servei de Qualitat de la Recerca de l’Agència de Polítiques i de Qualitat de la Universitat de Barcelona (UB), que duu a terme les activitats corresponents a la Unitat de Garantia de Qualitat. La UTOX esdevé així el primer centre de recerca d’assaigs ecotoxicològics de l’Estat espanyol que s’inclou en el programa de compliment de BPL per a medicaments veterinaris, el que assegura als seus clients que els estudis que realitza dins d’aquest àmbit en compleixen els requisits.

La UTOX, present entre els projectes d’investigació seleccionats a la segona convocatòria del programa CENIT Notícies

El projecte d’investigació «Desarrollos tecnológicos hacia el Ciclo Urbano del Agua Autosostenible» (SOSTAQUA) impulsat per la Societat General d’Aigües de Barcelona (AGBAR), en què participen de forma conjunta la Unitat de Toxicologia Experimental i Ecotoxicologia () del PCB i la Unitat de Toxicologia de la Facultat de Farmàcia de la Universitat de Barcelona, ha estat seleccionat entre els quinze que el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç subvencionarà a través del programa de Consorcis Estratègics Nacionals en Investigació Tècnica (CENIT), que acaba de fer pública la llista de les propostes aprovades en la segona convocatòria.

La Unitat de Química Combinatòria i la UTOX, nous membres de la Xarxa IT Notícies

La Unitat de Química Combinatòria () i la Unitat de Toxicologia Experimental i Ecotoxicologia () han estat acreditades com a membres de la Xarxa de Centres de Suport a la Innovació Tecnològica (). Aquesta xarxa, instrument per transferir el coneixement i la tecnologia de les universitats i els centres públics de recerca cap a l’empresa a través de la prestació de serveis d’R+D, ve avalada per la qualitat i excel·lència dels seus membres, capaços de dur a terme projectes de recerca avançada i d’alt valor afegit.