Skip to main content

La Unitat de Química Combinatòria i la UTOX, nous membres de la Xarxa IT

By 18 abril 2006No Comments
< Tornar a notícies
 18.04.2006

La Unitat de Química Combinatòria i la UTOX, nous membres de la Xarxa IT

La Unitat de Química Combinatòria () i la Unitat de Toxicologia Experimental i Ecotoxicologia () han estat acreditades com a membres de la Xarxa de Centres de Suport a la Innovació Tecnològica (). Aquesta xarxa, instrument per transferir el coneixement i la tecnologia de les universitats i els centres públics de recerca cap a l'empresa a través de la prestació de serveis d'R+D, ve avalada per la qualitat i excel·lència dels seus membres, capaços de dur a terme projectes de recerca avançada i d'alt valor afegit.

Per a la seva incorporació a la Xarxa IT, tant la Unitat de Química Combinatòria com la UTOX han passat per un procés d’acreditació de qualitat de servei que atorga el Centre d’Innovacio i Desenvolupament Empresarial () segons paràmetres definits per les empreses catalanes quant a la subcontractació d’R+D. El seu personal, amb la seva experiència i l’equipament tecnològic de què disposa, és capaç d’abordar de manera àgil i eficaç projectes que permetin incrementar la competitivitat de les empreses. L’adhesió d’aquestes unitats a la Xarxa IT ha estat coordinada pel (FBG-UB) i l’Àrea Científica del PCB.

La UQC-PCB, coordinada per la investigadora Míriam Royo, centra la seva activitat en el disseny i la síntesi de quimioteques de compostos orgànics i de productes d’alt valor afegit, pensats especialment per al desenvolupament del drug discovery. En aquest sentit, ofereix serveis de suport a la recerca en els sectors de la indústria quimicofarmacèutica, biomèdica, biotecnològica i veterinària. Així mateix, desenvolupa les seves pròpies línies de recerca enfocades a buscar noves filosofies de treball en l’àmbit de la química combinatòria, garantint d’aquesta manera un alt nivell científic en tots els seus projectes.

Per la seva banda, la UTOX-PCB, coordinada per l’investigador Miquel Borràs, s’inscriu a la Xarxa IT dins del Centre de Recerca en Toxicologia (CERETOX), en què treballa conjuntament amb la Unitat de Toxicologia de la Universitat de Barcelona que lidera Joan Llobet. Aquest nou centre posarà a l’abast de la indústria catalana el seu coneixement i la seva experiència en la realització d’estudis toxicològics de laboratori (in vivo i in vitro) i de camp, enfocats al cribatge previ al desenvolupament de nous candidats a fàrmacs, a la caracterització de productes químics o cosmètics i a l’avaluació de l’exposició, dels efectes tòxics o del risc en situacions de toxicologia ambiental i ecotoxicologia.

La Xarxa IT és una iniciativa impulsada pel CIDEM, el Departament d’Universitat, Recerca i Societat de la Informació (DURSI), deu universitats catalanes, entre elles la UB, el Consell Social d’Investigacions Científiques, i l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries. Actualment, està formada per uns 73 centres que treballen en els camps de la química, la sanitat, la biotecnologia, les tecnologies de l’alimentació, l’electrònica, els materials, i les tecnologies de disseny, energètiques i de la informació i la comunicació.