Skip to main content
< Tornar a notícies
L'equip UTOX-PCB, QAU-GLP-PCB i SQR-UB (Foto: Parc Científic de Barcelona).
 31.05.2021

L’equip format per la UTOX i la QAU-GLP del PCB amb l’SQR de la UB rep el ‘Premi al Millor Pòster’ al 37è congrés de l’SQA

El pòster “Remote GLP Study Inspections: From an Integration Tool for People with Physical Disability towards an Opportunity for COVID-19 Pandemic Disruption”, de l’equip UTOX-PCB, QAU-GLP-PCB i SQR-UB, presentat per la Dra. Carme Navarro, ha estat guardonat amb el “Best Poster Award” del 37è congrés anual de la Society of Quality Assurance (SQA) dels Estats Units, gràcies al seu contingut d’integració de persones amb mobilitat reduïda i a l’avantatge que aquesta eina suposa per fer front a casos de pandèmia i d’altres contingències.

La recerca bàsica portada a terme per molts equips de les universitats, parcs científics i tecnològics i centres públics de recerca, així com spin-offs, startups, pymes i grans empreses necessiten el suport d’assessors i de contract research organizations (CROs) per desenvolupar el programa preclínic i clínic, si escau, a fi i efecte de poder avaluar la seguretat dels productes d’assaig abans del seu registre i comercialització.

La Plataforma de Toxicologia Experimental i Ecotoxicologia (UTOX) del Parc Científic de Barcelona (PCB) realitza estudis preclínics de seguretat d’àmbit regulatori sota normes de bones pràctiques de laboratori (BPL), la qual cosa permet portar a terme els programes de desenvolupament de noves entitats químiques o biològiques, productes sanitaris i d’higiene personal, cosmètics, additius alimentaris, productes químics i nanomaterials. D’això deriva que molts d’aquests estudis puguin ser avaluats per les diferents agències nacionals i internacionals (AEMPS, EMA, EFSA, SCCS, ECHA, FDA, TÜV, etc.) i que els productes d’assaig siguin aprovats per a la seva comercialització. En aquest sentit, l’èxit de la UTOX en poder fer de pont entre recerca bàsica i registre rau bàsicament en la competència i compromís de l’equip i en el grau de qualitat exigible per les agències reguladores.

Des de 2008, el grup dirigit per la Dra. Carme Navarro del Servei de Qualitat de la Recerca (SQR-UB) de l’Àgencia de Polítiques i de Qualitat de la Universitat de Barcelona (APQ-UB) ha estat portant a terme el Programa de Garantia de Qualitat de la UTOX per assolir i mantenir la certificació BPL i així poder oferir i dur a terme els serveis de seguretat en l’àmbit sanitari. Han estat 10 anys de certificació i col·laboració intensa. Fa dos anys, la UTOX va incorporar Mª José Garcia per reforçar l’àrea de qualitat. Després d’un període de formació al SQR-UB, des d’inicis de 2020 Mª José ha passat a ser la líder de la Quality Assurance Unity (QAU-GLP) per als estudis de la UTOX , dintre del Servei de Qualitat, Seguretat i Medi Ambient (QSMA) del PCB.

Degut a les seves característiques de mobilitat reduïda i a les barreres existents en algunes àrees, les Dres. Carme Navarro i Rosa Mª Vilanova, juntament amb Mª José Garcia i Javier González-Linares, director d’estudi de la UTOX, van estar treballant el fet de poder fer les inspeccions BPL de fases crítiques d’estudis de manera no presencial, mitjançant l’ajuda d’aplicacions de videoconferència, la qual cosa va facilitar posteriorment el fet de poder continuar treballant durant el període de pandèmia. Per tant, aquesta innovació comportava un doble gran avantatge sense menyscabar la qualitat de les inspeccions.

“Des de la UTOX volem compartir amb tota la comunitat de la Universitat de Barcelona i del Parc Científic de Barcelona la nostra satisfacció i agraïment a tot l’equip per assolir aquest merescut reconeixement internacional”, afirma Àngel Menargues, director de la plataforma.