Skip to main content
Sense categoria

Un estudi aporta noves dades sobre el deteriorament de la memòria en els malalts d’Alzheimer

By 23 de gener de 2008novembre 16th, 2020No Comments
< Tornar a notícies
 23.01.2008

Un estudi aporta noves dades sobre el deteriorament de la memòria en els malalts d’Alzheimer

En la malaltia d'Alzheimer, la pèrdua del coneixement que tenim sobre els éssers i objectes que ens envolten no es produeix de manera homogènia, sinó que afecta de manera diferent a conceptes referents a éssers vius i objectes inanimats, de manera que els primers semblen mostrar-se més resistents al dany cerebral produït per aquesta patologia. Aquesta és la conclusió d'un estudi que han elaborat de forma conjunta investigadors del Grup de Recerca en Neurociència Cognitiva (), adscrit al Parc Científic de Barcelona i al Departament de Psicologia Bàsica de la Universitat de Barcelona, i la Unitat de Diagnòstic i Tractament de Demències de l'Hospital Universitari de Bellvitge. Segons els seus autors, aquesta informació podria resultar valuosa de cara al disseny de nous programes d'estimulació de la memòria per aquest col·lectiu. L'estudi es publicarà l'1 de febrer a l'edició electrònica de la revista Neuropsychologia i posteriorment a l'edició impresa. (doi:10.1016/j.neuropsychologia.2007.11.018) .

Albert Costa, investigador del GRNC-Parc Científic de Barcelona, i co-autor de l’estudi, afirma que “els resultats d’aquest treball, a més d’aportar informació útil sobre el patró de deteriorament cognitiu als malalts d’Alzheimer, també poden contribuir a conèixer millor com s’organitza la infomació conceptual en el cervell. A més, el fet que una malaltia que afecta de manera difosa al cervell resulti en una afecció diferencial de les categories semàntiques podria suggerir que la informació conceptual en el cervell no es centralitza només en unes àrees concretes com es pensava.” Altres investigadors que signen l’estudi són Mireia Hernández i Núria Sebastián Gallés –que, al igual que el professor Albert Costa són membres del GRNC-Parc Científic de Barcelona i treballen al Departament de Psicologia Bàsica de la Universitat de Barcelona–, així com Montserrat Juncadella i Ramón Reñé, de la Unitat de Diagnòstic i Tractament de Demències de l’Hospital Universitari de Bellvitge.

Fins ara, en la comunitat científica existia controvèrsia sobre la possibilitat que el deteriorament de la memòria que pateixen els malalts d’Alzheimer presentés patrons diferents per a conceptes referents a éssers vius i a objectes inanimats. El principal objectiu d’aquest nou estudi era demostrar la presència de dèficits específics de categoria conceptual en la memòria d’aquests malalts en funció de la seva capacitat per recordar el significat de paraules que pertanyen a diferents categories semàntiques, com ara eines (estisores, martell), mitjans de transport (camió, bus) i éssers animats (vegetals i animals).

Els resultats van desvetllar que les persones sanes i els malalts que encara presentaven una pèrdua lleu de la informació semàntica en general podien recordar per igual el significat de les paraules que feien referència a objectes inanimats i a éssers vius. En canvi en els malalts que ja havien perdut força informació semàntica, aquesta pèrdua s’havia produït principalment per a aquells conceptes referents a objectes, mantenint-se el record dels referents a éssers vius al mateix nivell que als altres grups de participants que no patien la malaltia o es trobaven en un estat menys avançat.