Skip to main content
Uncategorized

La Marató de TV3 financia dos projectes de recerca que es desenvoluparan al PCBTO TRANSLATE >>>

By 2 de January de 2004November 18th, 2020No Comments
< Back to news
 02.01.2004

La Marató de TV3 financia dos projectes de recerca que es desenvoluparan al PCBTO TRANSLATE >>>

La ha atorgat un ajut de 179.750€ a Fernando Albericio, catedràtic en química orgànica de la UB i investigador de l', per desenvolupar un projecte de recerca relacionat amb les malalties inflamatòries cròniques, que va ser el tema de . Aquesta Marató també financia sis projectes més d'investigadors de la UB i els seus hospitals universitaris vinculats, entre els quals s'inclou "Mecanismes d'interferència dels glucocorticoids amb les rutes de MAPK's com a base de la seva acció antiinflamatòria. Potenciació de l'acció antiinflamatòria dels glucocorticoids actuals" de Carme Caelles, que es desenvoluparà a l'entorn de l'IRBB-PCB.

El projecte de recerca dirigit per Albericio té com a objectiu trobar fàrmacs de nova generació que siguin capaços de prevenir el desencadenament immunològic que és provocat pels bacteris Gram negatius, procés associat a malalties com l’artritis reumatoide, la cirrosi hepàtica o la malaltia de Crohn. L’estudi se centra en el lipopolisacàrid (LPS), responsable del trastorn immunològic que es dóna en la fase inicial dels processos inflamatoris. L’ús d’agents que neutralitzin l’endotoxina bacteriana o l’LPS es converteix en una modalitat terapèutica atractiva ja que es bloqueja des del seu inici la cascada immunològica, inhibint l’agent efector inicial, mediador primari del dany generat en un alt percentatge de quadres clínics. En els últims anys s’han acumulat múltiples evidències que assignen un paper fisiopatològic a l’endotoxina bacteriana en el curs de malalties inflamatòries cròniques.