Intervencions artístiques
al Parc Científic

 

Àmplia oferta tecnològica i serveis d'alt valor afegit

 

Espais i instal·lacions
d’alta qualitat

 

Volem contribuir a difondre la cultura científica

1
1

El PCB en xifres

123

ENTITATS

96

EMPRESES

6

CENTRES DE RECERCA

8

GRUPS, UNITATS I SERVEIS
DE LA UNIVERSITAT
DE BARCELONA

13

ENTITATS SENSE
FINALITAT DE LUCRE

22.038

M² DE LABORATORIS

10.904

M² D’OFICINA

4.986

M² DE SERVEIS
CIENTÍFICS

968

M² DE SALES DE
REUNIONS

2.986

PROFESSIONALS

66

NACIONALITATS