Skip to main content
Uncategorized

Desxifrat un mecanisme clau en la virulència de les infeccions fúngiquesTO TRANSLATE >>>

By 19 de March de 2013November 18th, 2020No Comments
< Back to news
 19.03.2013

Desxifrat un mecanisme clau en la virulència de les infeccions fúngiquesTO TRANSLATE >>>

Les metal·lotioneïnes, unes proteïnes capaces de capturar ions metàl·lics, són un factor clau per a la virulència del fong Cryptococcus neoformans, un patogen que causa greus infeccions a persones amb la immunitat alterada (malalts de sida, receptors de trasplantaments, etc.). Aquesta és una de les conclusions principals d'un estudi publicat a la revista Cell, Host & Microbe en el qual han participat les investigadores Sílvia Atrian i Anna Espart, del Departament de Genètica i de l'Institut de Biomedicina de la UB (IBUB) –ubicat al Parc Científic de Barcelona– adscrits al campus d'excel·lència internacional BKC.


Descobertes el 1957 pels experts Marghoses i Vallee, les metal·lotioneïnes (MT) són unes proteïnes de baix pes molecular que contenen molts residus de l’aminoàcid cisteïna. Gràcies a aquesta estructura, poden enllaçar ions metàl·lics i actuar com a agents quelants —compostos que capturen metalls— per captar i distribuir metalls d’interès biològic (coure, zinc, cadmi, mercuri, entre d’altres). Les MT són proteïnes molt heterogènies i polimòrfiques, i es troben en tot tipus d’organismes (procariotes, fongs, vegetals, vertebrats, etc.), on faciliten el procés de destoxificació o eliminació de metalls tòxics i ajuden a modular la resposta fisiològica de l’organisme davant la carència o l’excés de metalls.

En recerques prèvies, s’havien identificat unes proteïnes produïdes pel fong C. neoformans en resposta a nivells elevats de coure. «Per primer cop, el nou treball constata que aquestes proteïnes són metal·lotioneïnes, i que són factors crítics per a la colonització i la virulència del patogen», explica la catedràtica Sílvia Atrian,

Ara, aquest treball revela que l’expressió gènica de les MT del C. neoformans s’activa durant la infecció pulmonar. Tal com explica la investigadora Anna Espart, «un cop el fong és capaç d’infectar els pulmons, els macròfags, entre altres estratègies de defensa, creen un ambient ric en coure per lluitar contra la infecció. En aquest entorn amb nivells alts de coure, s’activa la síntesi de les MT del fong, que són capaces de capturar el coure i permetre, així, l’avenç de la infecció en un ambient hostil per al patogen».