Skip to main content
Sense categoria

Catalonia BIO i Adecco presenten un informe pilot per conèixer més a fons el sector biotecnològic català

By 24 de març de 2009novembre 16th, 2020No Comments
< Tornar a notícies
 24.03.2009

Catalonia BIO i Adecco presenten un informe pilot per conèixer més a fons el sector biotecnològic català

L'Associació Catalana d'Empreses Biotecnològiques () ubicada al PCB, i la consultora han presentat avui de forma conjunta a l'Aula Fèlix Serratosa del Parc Científic de Barcelona l'informe: "Construint un nou motor econòmic: estructures funcionals, nivells retributius i oportunitats professionals al sector biotecnològic català". Segons els organitzadors d'aquest acte, més que un treball concloent, es tracta d'un estudi pilot que neix amb la voluntat d'assentar les bases per elaborar en el futur un estudi més complet que permeti conèixer la realitat d'aquest entorn.

L’informe s’ha realitzat a partir d’una mostra reduïda, i possiblement no del tot representativa, d’empreses, però es tracta d’una primera aproximació que ha fet possible establir una metodologia d’anàlisi i obtenir algunes dades significatives.

Una d’elles és l’existència de fortes correlacions quant als nivells formatius, l’experiència requerida i la funció de direcció d’equips humans entre les empreses que conformen la mostra en base a les posicions funcionals definides. En canvi, s’han detectat marcades diferències en l’àmbit formatiu, d’experiència i salarial entre les diferents posicions analitzades, un fet que podria indicar que aquestes funcions estan correctament definides. Tot i això, la correlació entre retribucions salarials baixes i empreses de petites dimensions pel que fa al número de treballadors és inferior al que s’havia plantejat.

Un altre aspecte interessant és que durant el 2008, la mostra d’empreses que ha estat objecte d’anàlisi ha experimentat un increment del personal en plantilla d’un 16%, un fet que caracteritza al sector, ja que no s’observa a d’altres àmbits com ara el sanitari, el farmacèutic o el químic.

Pel que fa a la formació, un 66% són titulats en química (44%) o biologia (22%). La resta tenen titulació en Administració d’Empreses (8%), Farmàcia (7%), Bioquímica (7%), Enginyeria (6%), Biotecnologia (4%) i Economia (1%).

Quant al nivell de titulació, un 50% dels professionals que conformen la mostra són doctors (36%) o han fet el post-doctorat (14%), un 14% són llicenciats i les formacions de branca tècnica representen un 9% de la mostra analitzada.

Per últim, a nivell retributiu, la mitjana de la mostra –agrupant totes les posicions estudiades– és de 41.588€ bruts de salari fix. No obstant, el rang on major agrupació hi ha és el de 21.000€ a 30.000€.