Skip to main content
< Tornar a notícies
Nicolas Saglio, cofundador i CEO d'Hemostatics. Foto / Parc Científic de Barcelona.
 21.03.2024

Un consorci liderat per Hemostatics rep 2,5 M€ per validar una revolucionària teràpia contra les hemorràgies discapacitants i letals

Un consorci publicoprivat, integrat per la biotecnològica catalana Hemostatics, amb seu al Parc Científic de Barcelona (PCB), la Clínica Universitat de Navarra (CUN) i l’Institut Català d’Investigació Química (ICIQ), ha obtingut 2,5 M€ de l’Agència Estatal d’Investigació (AEI), en el marc de la convocatòria d’ajudes a Projectes de col·laboració publicoprivada, per accelerar el desenvolupament d’un innovador tractament dirigit al control de les hemorràgies discapacitants i letals.

L’objectiu del projecte, liderat per Hemostatics -una spin-off del Cima Universidad de Navarra, adscrit a la CUN- és el desenvolupament preclínic i clínic de l’agent antifibrinolític CM-352, un fàrmac first-in-class que representa un abordatge terapèutic pioner per controlar el sagnat agut en necessitats mèdiques no cobertes, com les associades a la cirurgia major, traumatismes o l’hemorràgia intracranial (HIC).

El compost CM-352 neix d’un llarg procés de recerca liderat per la Dra. Josune Orbe (CSO d’Hemostatics), líder del grup Aterotrombosi del CIMA, i el Dr. José Antonio Páramo (CMO), del Servei d’Hematologia de la Clínica Universidad de Navarra i membre de la Societat Espanyola de Trombosi i Hemostàsia (SETH).  Sobre la base d’un acord de transferència de tecnologia i llicència de patent exclusiva, el 2020 es va fundar a Barcelona la spin-off Hemostatics, promoguda per CIMA i un equip d’experts del sector de la salut i l’empresa, encapçalat per la Dra. Orbe, el Dr. Páramo i Nicolas Saglio, CEO d’Hemostatics i managing partner de la consultoria d’innovació en el sector biomèdic HealthTech180, amb més de 20 anys d’experiència en assessoria estratègica i innovació per a empreses de tecnologia i salut.

El capital total captat per desenvolupar el compost ascendeix ja a 3 M€, incloent-hi els 0,3 rebuts del programa Neotec del CDTI el 2022, a més d’altres fons privats.

Un problema de salut i econòmic global

Les hemorràgies són responsables de fins al 50% de les morts per traumatisme que es produeixen a tot el món dins de les 24 hores posteriors a una lesió traumàtica, segons la Societat Espanyola de Medicina Intensiva, Crítica i Unitats Coronàries (SEMICYUC), i de fins al 80% de la mortalitat per trauma intraoperatori. És una complicació molt comuna en pacients cardiovasculars, o amb determinades malalties genètiques rares, així com en diferents situacions clíniques, com cirurgies, o hemorràgies postpart, que es calcula que afecten 14 milions de dones cada any i representen la principal causa mundial de mort materna, segons l’OMS, amb unes 70.000 defuncions anuals.

“El cost socioeconòmic del sagnat agut només en casos de trauma és enorme, i provoca més de 6 milions de morts a l’any a l’any, més que totes les malalties contagioses juntes, incloses la COVID-19, HIV/AIDS, malària, i tuberculosi.. I és responsable d’un cost total de més de 670 mil milions de dòlars només als Estats Units. Malgrat això, encara no s’ha trobat un agent antihemorràgic que pugui abordar les necessitats mèdiques no cobertes derivades de processos hemorràgics greus, i que minimitzi el risc de possibles efectes secundaris enfront d’episodis hemorràgics menys greus”, revela Nicolas Saglio. “El nostre compost CM-352, a més de reduir aquesta important càrrega de morbiditat i mortalitat, permetrà disminuir de manera significativa el cost sanitari derivat de la despesa anual en sang i activitats relacionades amb transfusions”.

Aliança publicoprivada per crear un antifibrinolític de nova generació

El CM-352 és un fàrmac amb un mecanisme d’acció totalment innovador, ja que aborda el cessament de l’hemorràgia mitjançant la inhibició de les metalloproteïnases de matriu (MMPs), la qual cosa suposa una estratègia farmacològica revolucionària que promet ser més efectiva i segura que els actuals antifibrinolítics estàndard (TXA i EACA) emprats en clínica per controlar el sagnat agut.

La fase preclínica reguladora serà coordinada per Hemostatics i implicarà la integració dels esforços del grup de recerca Aterotrombosi (CIMA), liderat per la Dra. Josune Orbe.

“Ja tenim resultats experimentals que indiquen que el CM-352 és altament eficaç en els principals escenaris d’hemorràgia, sense signes de toxicitat, trombosi, ni efectes adversos secundaris.. Ara, completarem els estudis d’eficàcia, toxicitat, farmacodinàmica i farmacocinètica en diversos models preclínics requerits per les agències reguladores. L’obtenció d’aquests resultats ens permetrà aconseguir una fita clau del projecte: l’aprovació de les autoritats sanitàries per testar el CM-352 en un assaig clínic de fase I. El nostre focus inicial serà la FDA dels Estats Units. Posteriorment, anirem també a l’EMA a Europa, i tot es realitzarà en estreta col·laboració amb l’agència espanyola, l’AEMPS”, explica Saglio.

A través del Laboratori d’Innovació i Valoració i del High Throughput Experimentation (HTE Laboratory), l’ICIQ, abordarà la identificació i optimització d’una ruta de síntesi del CM-352 que millori l’eficiència i redueixi el cost del procés de producció de la molècula. L’equip involucrat en el projecte serà liderat pel Dr. Fernando Bravo, responsable del Departament de transferència de Tecnologia i Coneixement (KTT) i Projectes Industrials, i el Dr. Xisco Caldentey, responsable del HTE.

“L’actual ruta de síntesi del CM-352 ha permès obtenir quantitats de compost suficients per anar avançant en les fases preclíniques, i la participació de l’ICIQ se centrarà en desenvolupar un procés sintètic amb una nova ruta de síntesi optimitzada, que alhora permeti un escalat robust, reproduïble i amb garanties de seguretat. Amb aquest objectiu, s’aplicaran tècniques d’escombratge de centenars de reaccions, emprant sistemes d’anàlisi automatitzada, com el que disposa l’ICIQ al seu Laboratori HTE, una instal·lació única a Espanya, i amb pocs models similars en el món. La selecció de la ruta sintètica final per a l’obtenció del CM-352 es basarà en criteris tecno-econòmics (cost/Kg), que incloguin el cost relatiu als processos de purificació, d’eficiència, seguretat i minimització de l’impacte mediambiental, facilitant així la seva futura industrialització i comercialització”, afirma el Dr. Bravo.

Finalment, l’assaig de fase I del CM-352 implicarà la participació activa de la CUN, amb el suport tècnic de CIMA i estarà enfocat cap a hemorràgies severes en traumatologia, on no existeix un tractament amb eficàcia clínica demostrada. L’estudi es durà a terme per la Unitat d’Hemostàsia i Trombosi del Servei d’Hematologia i el Departament de Cirurgia Ortopèdica, sota la coordinació del Dr. José-Antonio Páramo.

El nostre objectiu serà avaluar la tolerància i seguretat del CM-352 en pacients amb una intervenció programada de pròtesi total de genoll (artroplàstia total de genoll) per a evitar possibles complicacions hemorràgiques, que constitueixen un seriós esdeveniment advers associat. Es tracta d’una fita molt important en el desenvolupament del compost ja que, en la bibliografia existent, cap estudi clínic ha informat de l’ús d’inhibidors de MMPs per a tractar hemorràgies. L’absència de toxicitat i efectes secundaris després del tractament amb CM-352 representarà, a més, la primera vegada que s’obtingui aquest tipus de resultats per a un inhibidor de MMPs en humans, i ens permetrà passar a una fase II enfocada a una hemorràgia severa en traumatologia”, el Dr. José-Antonio Páramo.

Aquest projecte (Ref. CPP2022-009643) està finançat per MICIU/AEI /10.13039/501100011033 i per la “Unió Europea NextGenerationEU/ PRTR”.