Skip to main content
< Tornar a notícies
La presentació de l'estudi ha anat a càrrec d'Ignasi Biosca, president de CataloniaBio i conseller delegat de Reig Jofre, i Silvia Ondategui, Sòcia Global de Life Sciences d’EY (Foto: CataloniaBio)
 10.10.2017

Les empreses biomèdiques catalanes van atraure 153,1 milions d’euros d’inversió privada l’any 2016

Les empreses biomèdiques catalanes van aconseguir atraure 153,1 milions d'euros d'inversió durant el 2016, una xifra rècord per al sector. Aquesta és la dada principal del primer Estudi sobre la inversió en biomedicina a Catalunya 2017: Èxits i reptes de futur, que han presentat avui al Cercle d'Economia la patronal CataloniaBio, ubicada al Parc Científic de Barcelona, i l'organització internacional EY, davant d'una setantena de socis de l'associació, emprenedors, inversors i altres professionals. 

 

L’estudi, que s’ha dotat d’una metodologia ad hoc desenvolupada per EY, té com a objectiu disposar d’una valoració de la inversió a Catalunya fiable que permeti mesurar i fer comparatives en els propers anys.

El 2016, es va canalitzar a través de 50 operacions en què van participar diverses fonts de finançament en funció del tipus d’empresa. En aquest sentit, les empreses de desenvolupament de producte van finançar la major part de les seves operacions amb capital risc (35%), acords de llicència (33%) i deute (16%). Aquest es va completar amb socis industrials (7%), MAB (4%), business angels i family offices (3%), micromecenatge i altres (2%). Les empreses de serveis ho van fer principalment amb business angels i family offices (92%).

En total, les empreses enquestades van signar 42 acords de llicència el 2016, per un import total de 65,5 milions d’euros. Tanmateix, consideren que aquests acords poden generar uns ingressos potencials superiors a 250 milions d’euros en els propers 5 anys.

Pel que fa a la procedència dels inversors, cal destacar que la majoria del capital de les empreses que conformen la indústria biomèdica catalana està en mans d’inversors catalans (82%). Amb tot, en els darrers anys els inversors internacionals han anat guanyant pes, i controlen el 12% de les accions de les empreses enquestades, mentre que els inversors de la resta d’Espanya tenen el 6% del capital. Segons les empreses van tancant noves rondes de finançament, els fundadors van reduint la seva participació accionarial i, en general, aquesta cau per sota del 50% després de la tercera ronda.

Les empreses d’inversió catalanes —entre les quals es troben Caixa Capital Risc, Healthequity, Inveready i Ysios Capital— van dur a terme un total de 33 operacions amb un capital compromès de 32 milions d’euros el 2016. Aproximadament la meitat d’aquests recursos (48%) es van destinar a empreses ubicades a Catalunya, on l’interès es va concentrar majoritàriament (55%) en les companyies de drug discovery.

Cal remarcar especialment que creix l’interès de les farmacèutiques a invertir en el sector, una tendència que s’ha anat reforçant als darrers anys: segons l’estudi, el 60% dels laboratoris consultats té participacions en empreses biotec i el 45% de les companyies participades estan ubicades a Catalunya.

Malgrat la creixent consolidació de l’ecosistema biotecnològic, cal destacar que bona part dels projectes encara es troben en fases inicials de desenvolupament, amb un focus especial en les fases de validació preclínica o en el desenvolupament del producte i en el prototipat. Les cinc àrees terapèutiques que concentren la major part dels productes en desenvolupament són oncologia, sistema nerviós, malalties infeccioses, cardiovascular i respiratori, respectivament.

Ignasi Biosca, president de CataloniaBio i conseller delegat de Reig Jofre, remarca els acords de col·laboració que s’han signat al sector (157 en total): “El 57% de les farma té acords amb centres de recerca, i el 29% amb start-up; aquestes xifres ens confirmen que som un sector obert a la innovació i, cada cop més, a la transferència de tecnologia”.
 

► L’estudi està disponible en format digital a: http://cataloniabio.org/ca/publicacions