Skip to main content
< Tornar a notícies
Foto: Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR).
 23.04.2022

Identifiquen la concentració de testosterona en sang com a marcador predictiu de supervivència de la COVID-19 en homes

Un estudi liderat pel Vall d’Hebron Institut de Recerca (VHIR) relaciona els casos greus de COVID-19 als homes amb la disminució de la concentració de testosterona. El treball, publicat en BMC Medicine, amplia el coneixement respecte al paper que pot tenir aquest marcador per ser utilitzat en la predicció de malaltia greu i mortalitat en pacients del sexe masculí. La recerca s’ha dut a terme amb la participació de l’Institut de Biologia Molecular de Barcelona (IBMB-CSIC), amb seu al Parc Científic de Barcelona.

Fins ara estudis previs havien determinat que la testosterona tenia relació amb el curs de la malaltia, però aquesta nova investigació troba que conèixer la variació de la seva concentració en sang pot contribuir a la disminució de la mortalitat. A la recerca, liderada per la Dra. Rosanna Paciucci, investigadora principal del grup Bioquímica Clínica del VHIR, hi han participat la Dra. Mónica Martínez Gallo del grup Immunologia Translacional del VHIR i el Dr. Timothy Thomson, investigador principal del grup Cell signalling, ubiquitin and cancer de l’Institut de Biologia Molecular de Barcelona (IBMB-CSIC). També han col·laborat investigadors d’altres grups del VHIR i de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Encara falta un coneixement precís dels mecanismes moleculars i biològics que poden explicar l’associació de la COVID-19 greu amb el sexe masculí. L’estudi ha trobat diferències quantitatives significatives en els marcadors biològics predictors de gravetat en pacients homes en comparació a les dones. Els investigadors han pogut determinar que els canvis en la concentració en sang de testosterona en homes amb COVID-19 durant el transcurs de la malaltia és el predictor més potent de supervivència de totes les magnituds biològiques i bioquímiques estudiades, fins i tot la mesura única a l’ingrés del pacient.

Tot i que homes i dones presentin un risc similar a l’hora de contraure la malaltia, els homes desenvolupen amb més freqüència la malaltia greu. Estudis previs ja havien mostrat l’associació entre el sexe masculí i la gravetat de la infecció per altres coronavirus (SARS-CoV i el MERS-CoV). “Les nostres observacions troben que la concentració en sèrum de testosterona és el predictor més potent de supervivència o mortalitat en homes amb COVID-19 i podria ser clau per preveure l’evolució dels pacients”, comenta la Dra. Paciucci. Així mateix, suggereixen un paper important de l’hormona en la resposta immunitària a la COVID-19.

» Article de referència: Toscano-Guerra, E., Gallo, M.M., Arrese-Muñoz, I. et al. Recovery of serum testosterone levels is an accurate predictor of survival from COVID-19 in male patients. BMC Med 20, 129 (2022). https://doi.org/10.1186/s12916-022-02345-w

» Més informació en aquest enllaç [+]