Entitat

Institut de Biologia Molecular de Barcelona (IBMB – CSIC)

Centres de recerca

 

L’Institut de Biologia Molecular de Barcelona (IBMB-CSIC) centra la seva investigació en l’estudi dels principals mecanismes moleculars i genètics implicats en la fisiologia i en el desenvolupament dels organismes vius.

 

El IBMB-CSIC manté el més alt nivell d’excel·lència científica a nivell internacional, ocupant un paper clau en la creació i transferència del coneixement al sector industrial i biomèdic.

 

Les principals línies d’investigació comprenen un ampli ventall que va des de la Biologia Estructural, la Regulació Gènica, la Fisiologia Cel·lular, fins a la Biologia del Desenvolupament.

 

Els 27 caps d’equip i els gairebé 120 investigadors que treballen actualment a l’IBMB-CSIC reben finançament per part de les agències del Govern Espanyol, de la Generalitat de Catalunya i de la Unió Europea. Existeixen, a més, una sèrie d’acords d’investigació amb la indústria privada. L’institut acull uns 40 estudiants de doctorat.

+34 934 020 893

gerencia@ibmb.csic.es

ibmb.csic.es


Persona de contacte: Elena Santamaría

Ubicació: Torre R - 03A0