Skip to main content
Sense categoria

Humanfarma, un projecte de partenariat públic-privat de recerca translacional per al descobriment de fàrmacs

By 22 febrer 2012novembre 16th, 2020No Comments
< Tornar a notícies
 22.02.2012

Humanfarma, un projecte de partenariat públic-privat de recerca translacional per al descobriment de fàrmacs

El Parc Científic de Barcelona (PCB) és un dels membres del consorci Humanfarma, l'objectiu del qual és el desenvolupament de nous compostos actius per al descobriment de fàrmacs mitjançant la recerca translacional, directament en mostres de pacients. Al projecte –que té un pressupost de 4,1M€ i serà finançat parcialment pel Ministeri d'Economia i Competitivitat en el marc del subprograma Innpacto– també hi participen la Universitat de Santiago de Compostela (USC) i quatre biotecnològiques: GalChimia, Oryzon Genomics, Vivia Allosterics i Vivia Biotech, coordinadora del projecte.

Les companyies farmacèutiques estan modificant la manera tradicional d’afrontar el procés de descobriment i desenvolupament de fàrmacs a fi d’incorporar nous paradigmes com ara els partenariats públic-privats o l’open innovation que permeten buscar sinergies amb entitats biotecnològiques i/o acadèmiques per utilitzar infraestructures comunes, compartir dades i materials o accedir a noves tecnologies. El consorci Humanfarma és una iniciativa clarament alineada amb aquests nous paradigmes.

El projecte està parcialment finançat pel Subprograma (Project Code: IPT-2011-0904-900000), promogut pel Ministeri de Ciència i Innovació i el , amb l’objectiu de fomentar la cooperació estable entre el sector productiu i els agents d’R+D+i. Humanfarma proposa aplicar dos elements al procés de drug discovery: l’accés per a tots els partners a una nova tecnologia de screening de compostos en mostres de sang de pacients, generada en l’empresa privada que, en almenys un cas, ja ha donat lloc a un producte en investigació clínica; i l’accés per a tots els partners a una infraestructura de recerca en Chemical Biology d’origen acadèmic: la iniciativa Chembiobank.

El PCB participa en Humanfarma a través de la Plataforma de Química Combinatòria (PQC-PCB) i de la Plataforma de Drug Discovery (PDD-PCB), sota la coordinació de Miriam Royo i Jordi Quintana, responsables de la PQC i de la PDD, respectivament. L’aportació de la Plataforma de Química Combinatòria se centrarà en la síntesi de noves biblioteques de compostos als processos d’identificació de hits i d’optimització de hits dels diversos projectes. La contribució de la Plataforma Drug Discovery es focalitzarà en la gestió logística i distribució a les entitats participants de compostos de biblioteques químiques per als experiments de screening biològic, així com en la gestió de les dades químico-biològiques del projecte generats per totes les entitats. El PCB coordinarà, a més, els aspectes acadèmics de la recerca que duran a terme els grups de Química Mèdica de la Universitat Complutense de Madrid i de Modelització Molecular i Disseny de Fàrmacs de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Un project tractor de la iniciativa ChemBioBank

El Parc Cientific de Barcelona i la Universitat de Santiago de Compostela són dos de les tres entitats promotores de la iniciativa que representa a Espanya en la iniciativa europea en Chemical Biology, , finançada per la Unió Europea en el marc del programa . En aquest sentit, un altre dels objectius d’Humanfarma serà generar un projecte model i tractor d’aquesta iniciativa.

Humanfarma avaluarà milers de compostos amb interès terapèutic –de laboratoris acadèmics espanyols i de procedència comercial – en dianes GPCR expressades en cèl·lules in vitro, i compararà els resultats amb la seva avaluació en cèl·lules fresques de pacients, Aquests assajos significaran un factor diferencial de ChemBiobank respecte d’altres iniciatives europees en Chemical Biology i permetrà avaluar nous models farmacològics, com ara els moduladors al·lostèrics i el bias signaling.