Skip to main content
Uncategorized

S’obre la tercera convocatòria d’ajuts per al projecte «Recerca a Secundària»TO TRANSLATE >>>

By 7 de May de 2007November 18th, 2020No Comments
< Back to news
 07.05.2007

S’obre la tercera convocatòria d’ajuts per al projecte «Recerca a Secundària»TO TRANSLATE >>>

El Parc Científic de Barcelona ha fet pública ja la tercera convocatòria d'ajuts dirigida a investigadors que vulguin fer de tutors d'estudiants de secundària durant el seu projecte de recerca. La iniciativa s'inclou dins del programa «Recerca en Societat» que desenvolupa el PCB i té com a finalitat promoure la recerca entre la comunitat educativa i fomentar l'esperit científic dels joves de batxillerat. La data límit per presentar les sol·licituds és el dia 23 de maig.

El projecte «Recerca a Secundària» ofereix als estudiants de batxillerat l’ajut d’un investigador del Parc Científic de Barcelona que, durant un any aproximadament, facilita als estudiants una tutela bibliogràfica, així com la possibilitat de fer sessions pràctiques als laboratoris del Parc. Per això, el PCB obre una primera convocatòria d’ajuts pel personal investigador que està duent la seva recerca en aquest centre.

En concret, es convoquen 10 ajuts de col·laboració per donar suport a 20 treballs de recerca de secundària dels Instituts d’Educació Superior que participen en aquest programa de tutoria. Per tant, cada tutor, que normalment seran joves investigadors, haurà de donar suport a dos treballs de recerca. No obstant, els joves continuaran disposant de la tutela del seu professor de secundària, que serà el màxim responsable del projecte. Per això, el temps que el tutor haurà de dedicar a l’estudiant, tot i que podrà variar en cada cas, serà d’unes sis sessions.

Per la seva banda, els tutors també comptaran amb l’assessorament d’un investigador universitari que actuarà com a coordinador, i que compta amb una àmplia experiència en la tutela dels projectes de recerca, així com en el camp de l’Educació Secundària Obligatòria Batxillerat.

Un cop resolta aquesta convocatòria es farà una reunió informativa per als tutors de secundària interessats, que tindrà lloc el dia 30 de maig, perquè puguin conèixer als tutors i les línies de recerca que es duen a terme al PCB, i s’obrirà un altra convocatòria perquè els professors dels centres puguin presentar les seves propostes de treballs de recerca, que finalitzarà el dia 12 de juny. Finalment s’adjudicaran els tutors als diferents estudiants.

Un cop els projectes de recerca estiguin finalitzats, el PCB organitzarà unes jornades de Presentació durant les quals se n’escolliran tres que seran premiats.

Per a més informació: www.pcb.ub.es/beques