Skip to main content
Uncategorized

Meteosim participa en el projecte Perseus per crear una gran plataforma de seguretat marítima europeaTO TRANSLATE >>>

By 23 de March de 2011November 18th, 2020No Comments
< Back to news
 23.03.2011

Meteosim participa en el projecte Perseus per crear una gran plataforma de seguretat marítima europeaTO TRANSLATE >>>

La consultora tecnològica Meteosim, una spin-off de la Universitat de Barcelona dedicada a la previsió meteorològica i ubicada al Parc Científic Barcelona, ha estat seleccionada per formar part del consorci que impulsarà el projecte Perseus ("Protection of European seas and borders through the intelligent use of surveillance"), un ambiciós programa dotat amb més de 43M€ que té com a objectiu la protecció de l'espai marítim europeu i de les seves fronteres. El projecte és una de les primeres iniciatives finançades en el marc del VII Programa Marc d'R+D de la UE i pretén desenvolupar un nou sistema de vigilància que integri els sistemes nacionals i internacionals ja existents, així com impulsar la seva actualització i millora a través d'innovacions tecnològiques, per detectar, sobretot, petites embarcacions i vols a baixa cota, que puguin transportar mercaderies o persones de forma il·legal.


El consorci que impulsa el projecte Perseus està integrat per 29 partners de 12 països de la UE, i compta amb la participació d’autoritats de seguretat marítima, com ara la Guardia Civil espanyola, el Ministeri de l’Interior de França, la Força Naval i la Guàrdia Costanera de Grècia, així com d’altres autoritats de Portugal, Itàlia, Irlanda, Finlàndia, Romania o el Marroc. La idea final és crear un entorn compartit d’informació marítima que faciliti una descripció de la situació des de les zones costaneres fins a mar obert en temps real a fi de millorar el control de la immigració i el tràfic il•legal, i reduir el temps de resposta de les autoritats i la pressa de decisions per facilitar l’assistència i la coordinació d’accions d’intercepció i rescat marítim, així com la seva eficiència. Aquest sistema integrat beneficiarà als centres nacionals de coordinació, –com l’Agència Europea de Fronteres Exteriors (Frontex), o l’Agència Europea de Seguretat Marítima (EMSA)– i a organismes externs a la UE; per això el projecte també preveu la col·laboració amb països no europeus i agents internacionals, com ara la OTAN i l’Organització Marítima Internacional (IMO).

L’aportació de Meteosim al projecte –que tot just acaba de posar-se en marxa– consistirà en proporcionar les condicions meteorològiques presents i futures en tota la regió geogràfica considerada. Per a fer-ho, s’executaran els models meteorològics de mesoescala en alta resolució per tal de descriure millor el que succeeix en superfície i en els nivells més baixos de la troposfera. Els models que es faran servir seran el WRF (Weather Research and Forecasting System) i el model MASS (Mesoscale Atmospheric Simulation System) de Meteosim.

Meteosim es va fundar l’any 2003 com a fruit de la investigació de gran part del seu equip en el camp de la modelització mesoescalar i de la predicció numèrica del temps (NWP). Aquesta investigació va començar l’any 1994 amb la posada operativa del primer model meteorològic mesoescalar des d’un departament universitari –el ja esmentat MASS–. El seu model de negoci es basa en desenvolupar, a partir de càlculs numèrics, productes que milloren la gestió i l’eficiència d’empreses que desenvolupen activitats sensibles a la meteorologia.