Skip to main content
Uncategorized

L’Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l’Aigua s’instal·la al PCBTO TRANSLATE >>>

By 18 de January de 2011November 18th, 2020No Comments
< Back to news
 18.01.2011

L’Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l’Aigua s’instal·la al PCBTO TRANSLATE >>>

L'Institut de Diagnosi Ambiental i Estudis de l'Aigua (IDAEA) del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) disposa, des de fa uns mesos, de nous espais al Parc Científic Barcelona, on s'ha instal•lat el Grup de recerca en Hidrologia Superficial i Erosió, del Departament de Geociències, integrat per vuit investigadors que lidera Francesc Gallart. L'objectiu principal de l'IDAEA és l'estudi dels canvis naturals i antropogènics en els processos físics, químics i geoquímics dels sistemes naturals, principalment en relació amb la disponibilitat i qualitat dels recursos hídrics i la qualitat de l'aire en quant a la presència de partícules sòlides.

El Grup instal·lat al Parc Científic du a terme el seu treball de camp principalment a la conca de Vallcebre, a l’Alt Berguedà, on ha elaborat un ampli registre de dades sobre els processos hidrològics (precipitació, intercepció de l’aigua de pluja pel cobert forestal, humitat del sòl, transpiració dels arbres, generació d’escolament, erosió i transport de sediments) en relació amb els canvis ambientals.

Actualment, participa en diversos projectes de recerca: LUCDEME-RESEL (Projecte de Lluita contra la Desertificació en el Mediterrani), que té com a missió fer un seguiment i avaluar el procés de desertificació en l’àrea Mediterrània a través de l’observació i la recollida de dades en diversos espais naturals–una tasca en què participen altres grups del CSIC–; PROBASE (Processos i balanços hidrològics i de sediments a diferents escales espacials en ambients mediterranis) que forma part de Pla Nacional d’Investigació Científica, i té com a objectiu l’estudi dels processos hidrològics i erosius en diverses zones de clima mediterrani des del Prepirineu fins a Almeria, en funció dels canvis d’ús del territori i la variabilitat climàtica; i MONTES (Els monts Espanyols davant del Canvi Global: amenaces i oportunitats) que és un projecte Consolider-Ingenio que pretén millorar el coneixement bàsic de la interacció entre els serveis ecosistèmics que ofereixen els monts i els components del canvi global, a fi d’integrar la seva gestió dins de les estratègies per a mitigar els efectes d’aquest canvi global.

Un altre projecte en què el grup de l’IDAEA instal·lat al PCB està treballant actualment és MIRAGE (Mediterranean Intermittent River ManAGEment), que té el suport de la Unió Europea, i respon a la necessitat de millorar el coneixement sobre els cursos d’aigua temporals a fi de poder definir les normatives per a la seva gestió dins del marc d’actuació comú Europeu en les polítiques d’aigua, l’anomenada Directiva Marc de l’Aigua (DMA). Per aquesta raó, MIRAGE combina observacions hidrològiques i ecològiques. En aquest projecte hi participa, entre d’altres, el grup F.E.M (Freshwater Ecology and Management) del Departament d’Ecologia de la Universitat de Barcelona, que lidera Narcís Prat.

Així mateix, aquest any s’ha posat en marxa el projecte RespHiMed (Aproximaciones combinadas para el estudio de la estacionalidad de la respuesta hidrológica en un ambiente mediterráneo en un contexto de cambio global), liderat pel grup de l’IDAEA, que forma part del Pla Nacional d’Investigació Científica del Ministeri de Ciència i Innovació, i que té com a objectiu millorar la comprensió i la modelització dels processos hidrològics que determinen la estacionalitat de la resposta en ambients mediterranis a fi de proporcionar coneixement utilitzable per a l’avaluació dels efectes del canvi global (de cobert vegetal i climàtic) sobre els recursos hídrics en conques operacionals.