Skip to main content
Uncategorized

Lilly organitza al PCB la jornada ‘Atenció Integral del pacient amb osteoporosis a Catalunya. Un repte o una realitat’TO TRANSLATE >>>

By 6 de June de 2013November 18th, 2020No Comments
< Back to news
 06.06.2013

Lilly organitza al PCB la jornada ‘Atenció Integral del pacient amb osteoporosis a Catalunya. Un repte o una realitat’TO TRANSLATE >>>

Encara que existeixen certs protocols d'abordatge integral de pacients majors amb fractura d'os que han demostrat ser eficaços, les unitats d'Ortogeriatría són encara un repte a Catalunya. Aquesta és una de les conclusions de la jornada ‘Atenció Integral del pacient amb osteoporosis a Catalunya. Un repte o una realitat', organitzada per la farmacèutica Lilly, i que va tenir lloc ahir en el Parc Científic de Barcelona amb més de XXXX assistents.


Segons el Dr. Ruiz “aquestes unitats permetrien donar una atenció integral als pacients majors que ingressen amb problemes traumatológicos, especialment per fractura de fèmur i maluc, aconseguint una reducció de la mortalitat, una millora de la funció física i una disminució de les complicacions mèdiques. En definitiva, una millor qualitat de vida per al pacient”.

A Catalunya, la taxa d’hospitalització per fractura de maluc és de 681 casos per cada 100.000 habitants majors de 65 anys, la qual cosa les situa entre les més altes d’Espanya. “En 2011, el cost directe per utilització de serveis sanitaris va ser de gairebé 65 milions d’euros. Si, ademá, es tenen en compte els costos indirectes derivats de la dependència -que afecta al 30% dels pacients- el cost total per pacient en el primer any de la fractura és aproximadament de 9.500 euros” ha explicat la Dra. Mª Jesus Pueyo, Tècnica del Pla director de Malalties reumáticas i de l’aparell locomotor de la Direcció General de Planificació i Investigació en Salut del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya. Aquestes xifres posen en relleu que la malaltia de l’Alzheimer no és només un problema sanitari, sinó també socioeconòmic.

El paper del metge d’Atenció Primària és, una vegada més, fonamental per a la identificació de pacients amb el risc de sofrir una fractura osteoporótica, com aquells que ja l’han sofert, per evitar successives.

“Quan una patologia aconsegueix els nivells de prevalença de l’osteoporosis, és important i necessària la implicació de tots els professionals sanitaris. En aquest sentit, els metges d’atenció primària haurien d’implicar-se almenys en dos aspectes: la identificació de pacients amb risc i vetllar pel compliment terapèutic i seguiment de la patologia en els nostres pacients, vigilant també els possibles riscos derivats de l’evolució del procés i dels tractaments” ha defensat la Dra. Cristina Carbonell, qui ha reconegut que “l’avaluació i el tractament van a dependre del coneixement, i possibilitats tècniques per realitzar-ho. Si no disposem de mitjans adequats, hauríem de derivar els pacients a un altre nivell on si pue-donen ser correctament atesos”.

Actualment, els principals tractaments de l’osteporosis estan dirigits, d’una banda, a pre-venir la pèrdua de la massa òssia (bifosfonatos, moduladors selectius dels receptors és-trogénicos, denosumab i ranelato d’estronci) i, per un altre, a formar massa òssia (teriparatide). “Encara que tots són eficaços, el metge haurà de prescriure un o un altre tipus de fàrmac en funció del seu perfil de risc de fractura” ha explicat el Dr. Nogués, coordinador de la Unitat de Fi-siopatología òssia i articular, de l’Hospital del Mar de Barcelona.

“De moment no hi ha altres opcions, encara que la investigació s’aquesta desenvolupant funda-mentalment en nous formadors de massa òssia que són els que realment augmenten la quantitat i qualitat de l’os”, ha conclòs el Dr. Nogués,