Skip to main content
< Tornar a notícies
El Dr. Carlos Sebastián (Foto: Parc Científic de Barcelona).
 15.03.2021

El Laboratori de Dinàmica Metabòlica en Càncer de la UB s’estableix al Parc Científic de Barcelona

El Laboratori de Dinàmica Metabòlica en Càncer, que dirigeix el Dr. Carlos Sebastián, s’ha incorporat al Parc Científic de Barcelona. Afiliat al Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia de la Facultat de Biologia de la Universitat de Barcelona (UB) i a l’Institut de Biomedicina de la UB (IBUB), el grup de recerca del Dr. Sebastian té com a objectiu estudiar la regulació metabòlica del càncer i la seva diafonia (crosstalk) amb factors genètics i epigenètics implicats al procés tumorigènic, la qual cosa ajudarà a dissenyar teràpies antitumorals innovadores i més eficaces.

Les cèl·lules canceroses necessiten reajustar el seu metabolisme per a obtenir l’energia i els metabòlits necessaris per a satisfer les demandes energètiques i anabòliques i mantenir una alta taxa de creixement i divisió cel·lular. Treballs recents han demostrat que aquesta reprogramació metabòlica és un tret fonamental de totes les cèl·lules canceroses i està directament regulada per oncogens i supressors de tumors. No obstant això, existeix una falta total de comprensió de l’heterogeneïtat metabòlica i l’evolució del càncer, les seves conseqüències biològiques i els mecanismes moleculars precisos que impulsen la reprogramació metabòlica.

“Comprendre les propietats metabòliques específiques dels diferents subtipus cel·lulars dins dels tumors, la seva associació amb el destí i el fenotip de les cèl·lules canceroses i el seu paper en l’evolució del càncer és una àrea de coneixement encara per explorar”, explica el Dr. Carlos Sebastián, cap del Laboratori de Dinàmica Metabòlica en Càncer i professor titular “Beatriz Galindo”.

El laboratori del Dr. Sebastián té com a objectiu comprendre el paper del metabolisme com a regulador del destí de les cèl·lules mare, l’homeòstasi i tumorigènesi dels teixits, i la interacció funcional entre la reprogramació metabòlica i altres programes genètics i epigenètics involucrats en aquests processos.

Carlos Sebastián és llicenciat en Bioquímica i doctor en Bioquímica i Immunologia per la Universitat de Barcelona (UB). Va realitzar la seva tesi doctoral en l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona).

Després de graduar-se, en 2019 va iniciar la seva trajectòria professional en el laboratori del Prof. Raul Mostoslavsky al Massachusetts General Hospital Cancer Center (Boston), on va centrar la seva recerca en l’àrea de les sirtuines, epigenètica, metabolisme i càncer, activitat que va compaginar amb el seu càrrec com a professor a la Harvard Medical School. El mes de març del 2017, es va incorporar com a junior group leader al Candiolo Cancer Institute-FPO, IRCCS (Itàlia), on va crear el laboratori de Dinàmica Metabòlica en Càncer.

Després de ser guardonat en 2019 amb una càtedra Sènior Beatriz Galindo pel Ministeri de Ciència i Innovació, el Dr. Sebastián trasllada el seu laboratori al Departament de Biologia Cel·lular, Fisiologia i Immunologia de la Universitat de Barcelona al setembre de 2020.

“Ara, amb l’establiment del nostre laboratori al Parc Científic de Barcelona, ens trobem en un entorn científic privilegiat que potenciarà les sinergies i esforços col·laboratius amb altres grups de recerca públics i empreses en un ecosistema innovador”, apunta el Dr. Sebastián.

» Més informació sobre Laboratori de Dinàmica Metabòlica en Càncer en aquest enllaç [+]