Entitat

Laboratori de Dinàmica Metabòlica en Càncer

Serveis, unitats i grups de la UB

 

El Laboratori de Dinàmica Metabòlica en Càncer de la Universitat de Barcelona té com a objectiu l’estudi de la regulació metabòlica del càncer i els seus mecanismes reguladors. El seu objectiu principal és determinar els requeriments metabòlics de les cèl·lules canceroses durant la iniciació i la progressió tumoral, així com en la interacció funcional entre aquesta reprogramació metabòlica i programes genètics i epigenètics implicats en el procés tumorigènic.

 

Les seves línies d’investigació específiques són: la regulació metabòlica de les cèl·lules mare durant l’homeòstasi tissular i la iniciació tumoral; l’heterogeneïtat i l’evolució del càncer; i l’inmunometabolisme al microambient tumoral.

 

Els seus estudis proporcionen una imatge detallada sobre la contribució estadi-específica de la reprogramació metabòlica al procés tumoral, la qual podria ser utilitzada per al disseny de noves i més efectives teràpies antitumorals dirigides a la inhibició de vies metabòliques.

+34 934 037 166

csebastian@ub.edu

sites.google.com/view/carlossebastianlab/home


Persona de contacte: Carlos Sebastián, PhD

Ubicació: Ed. Clúster - S1B53