Skip to main content
< Tornar a notícies
Foto: Parc Científic de Barcelona.
 20.09.2018

El Comitè Ètic d’Experimentació Animal del PCB ha estat designat Òrgan Habilitat

El Comitè Ètic d’Experimentació Animal del Parc Científic de Barcelona (CEEA-PCB) ha estat designat com a Òrgan Habilitat (OH) per la Generalitat de Catalunya per a l’avaluació de projectes d’experimentació amb animals. Amb aquesta acreditació el PCB facilita i agilitza l’autorització de projectes i procediments relacionats amb els serveis de l'Estabulari (PCB-PRBB Animal Facility Alliance) a grups de recerca de l’entorn UB i d'empreses ubicades al parc, però també d'altres centres públics de recerca i companyies del sector privat.

 

A partir d’aquest mes de setembre el CEEA-OH-PCB trametrà els projectes com a òrgan habilitat i durà a terme les tasques definides en el Reial Decret 53/2013, d’1 de febrer, el qual està emmarcat en la Directiva 2010/63/EU adoptada pel Parlament Europeu.

A l’efecte d’aquesta normativa s’entén per òrgan habilitat tot organisme públic, o associació o societat privada, autoritzada i designada per l’òrgan competent per realitzar algunes de les funcions específiques que s’estableixen en el reial decret i s’entén per projecte tot programa de treball amb un objectiu científic definit i en el qual es realitzin un o diversos procediments que comportin la utilització d’un animal amb finalitats experimentals, científiques o educatives.

L’objecte de l’avaluació és determinar si el projecte està justificat des del punt de vista científic o educatiu; la seva finalitat justifica la utilització d’animals, i està dissenyat de manera que els procediments es duguin terme de la manera més humanitària i respectuosa amb el medi ambient que sigui possible.
 

► La informació específica i la documentació requerida se detalla a la nova pàgina web del CEEA-OH-PCB [+info]