Skip to main content
< Tornar a notícies
 01.03.2022

Comunicat del PCB i la UB sobre la denegació de les mesures cautelars sol·licitades per Lex Ànima

El passat dijous 17 de febrer de 2022 l’associació Lex Anima i dues advocades a títol particular van sol·licitar unes mesures cautelaríssimes per aturar la recerca que està duent a terme el PCB sota el contracte amb Vivotecnia. Aquestes mesures cautelaríssimes van ser denegades en menys de 24 hores per no apreciar-se motius d’especial urgència, i en paral·lel es va tramitar la petició de suspensió de conformitat al procediment ordinari.

El PCB, dins el termini concedit de 5 dies per oposar-se a la suspensió del contracte sol·licitada, ha presentat l’escrit d’al·legacions en contra de la mesura cautelar. L’1 de març de 2022 el Jutjat del Contenciós Administratiu nº 6 de Barcelona ha resolt inadmetre la sol·licitud de mesures cautelars. Per tant, cal destacar que en cap cas s’han acceptat cap mena de mesures cautelaríssimes i que la inadmissió implica que el PCB pot continuar amb el projecte.

El PCB reitera que actualment no hi ha cap mètode alternatiu a l’ús d’aquests animals que sigui reconegut i pugui substituir la metodologia d’aquesta investigació. El PCB ha revisat totes les propostes de suposades alternatives que alguna associació ha fet arribar i cap d’elles és normativa, és a dir, no està acceptada com a mètode en l’estudi preclínic de fàrmacs. Són mètodes que estan en fase de recerca i que, potencialment, podrien convertir-se en mètodes alternatius acceptats per la legislació vigent d’aquí uns anys. Tal i com ha afirmat la Confederació de Societats Científiques d’Espanya, l’ús dels animals és una pràctica necessària per avançar en l’estudi de tractaments, tècniques quirúrgiques o vacunes, entre d’altres.

Cal recordar que aquest és un estudi inclòs dins d’un projecte RETOS liderat per GAT Therapeutics, empresa instal·lada al PCB, i en col·laboració amb el propi PCB i que ha estat aprovat i finançat pel Ministeri de Ciència i Innovació. Per dur-se a terme el projecte es necessitava un estabulari de Beagles, que no hi ha al PCB, i per aquesta raó el PCB va fer una licitació pública, perfectament reglada i sense cap excepció de les normes europees. Tant en el contracte com en la licitació pública el PCB ha requerit que l’empresa adjudicatària tingués Bones Pràctiques de Laboratori (BPL) per realitzar l’estudi de toxicitat crònica ja que és un requisit legal i així ho ha acreditat Vivotecnia. Per altra banda, en l’estudi de farmacocinètica, al no ser un estudi de seguretat, no hi ha l’obligació legal d’aplicació de BPLs tal i com passa en tots els experiments de farmacodinàmica i en aquest estudi no s’ha requerit. És important discernir entre BPLs i el benestar animal, que independentment de si un estudi està realitzat sota BPLs o no, el benestar animal és sempre un imperatiu.

En aquest tipus d’estudi el centre usuari és Vivotecnia ubicat a la Comunitat Autònoma de Madrid i on aplica el marc legal (RD53/2013) d’àmbit nacional. És responsabilitat del centre usuari de presentar la documentació per tal de que l’òrgan competent de la Comunitat Autònoma de Madrid autoritzi els experiments i, per tant, ni el PCB ha de fer cap sol·licitud d’autorització ni la Generalitat de Catalunya ha d’aprovar-lo.
El que sí ha fet el PCB és comprovar que Vivotecnia té vigents les autoritzacions de la CAM com a centre usuari i, concretament, l’autorització per a realitzar els projectes de farmacocinètica i toxicologia en gos beagle que se li ha contractat.

El PCB, la UB i els respectius Comitès Ètics d’Experimentació Animal (CEEAs) vetllen perquè els treballs amb animals de laboratori compleixin amb les regulacions i normatives europees orientades a supervisar i assegurar el benestar de l’animal i aplicar sempre els conceptes de Reemplaçament, Reducció i Refinament.

El PCB i la UB estan realitzant totes les gestions possibles per tal que els sis gossos emprats a la primera fase de l’estudi de farmacocinètica puguin ser adoptats al final de l’estudi.