Portal de Transparència


Bon govern

Bon govern

Codi ètic del Parc Científic de Barcelona

Codi ètic d’integritat i bones pràctiques de la Universitat de Barcelona

Política antifrau de la Fundació Parc Científic de Barcelona

Gestió de la qualitat

ISO 14001:2015

Per la gestió ambiental dels edificis i instal·lacions del Parc Científic de Barcelona.

ISO 9001:2015

Serveis certificats:

– Serveis Científics Comuns (SCC), Instal·lació Radioactiva (IRA) i Servei de Reaccions Especials (SRE), per les seves activitats de prestació de serveis científics de suport (Manteniment d’equipament científic i instal·lacions i serveis d’atenció a l’usuari de laboratori)

– Servei generals: servei de comunicació i difusió de la ciència, recepció i atenció a l’usuari; recepció i distribució de mercaderies; condicionament d’espais i reformes; servei de manteniment; botiga i serveis afins (bates, gel sec i nitrogen líquid); servei d’informàtica i comunicacions; gestió de residus; neteja; vigilància i seguretat, serveis de comunicació i difusió de la ciència.

Serveis científics especialitzats: Unitat de Toxicologia Experimental i Ecotoxicologia (UTOX-PCB) i Estabulari.

Certificat de Bones Pràctiques de Laboratori

La Unitat de Toxicologia Experimental i Ecotoxicologia (UTOX) del PCB disposa de la certificació de compliment dels principis de Bones Pràctiques de Laboratori (BPL) (segons RD 1369/2000) per a la realització d’estudis de toxicologia i d’ecotoxicitat amb medicaments (d’ús humà i veterinari), productes sanitaris i cosmètics.

Política Estratègica de Qualitat, Seguretat i Medi Ambient