Portal de Transparència


Integritat i bon govern

Integritat i bon govern

Codi ètic del Parc Científic de Barcelona

Codi ètic d’integritat i bones pràctiques de la Universitat de Barcelona

Antifrau

Política Antifrau de la Fundació Parc Científic de Barcelona

  Bústia d’alertadors i antifrau

Gestió de la qualitat

ISO 14001:2015

Per la gestió ambiental dels edificis i instal·lacions del Parc Científic de Barcelona.

ISO 9001:2015

Serveis certificats:

– Serveis Científics Comuns (SCC), Instal·lació Radioactiva (IRA) i Servei de Reaccions Especials (SRE), per les seves activitats de prestació de serveis científics de suport (Manteniment d’equipament científic i instal·lacions i serveis d’atenció a l’usuari de laboratori)

– Servei generals: servei de comunicació i difusió de la ciència, recepció i atenció a l’usuari; recepció i distribució de mercaderies; condicionament d’espais i reformes; servei de manteniment; botiga i serveis afins (bates, gel sec i nitrogen líquid); servei d’informàtica i comunicacions; gestió de residus; neteja; vigilància i seguretat, serveis de comunicació i difusió de la ciència.

Serveis científics especialitzats: Estabulari.

Política Estratègica de Qualitat, Seguretat i Medi Ambient

Acompliment ambiental 2023