Skip to main content
Sense categoria

Nou portal de la Xarxa de Comitès d’Ètica de les Universitats Espanyoles

By 6 de febrer de 2006novembre 16th, 2020No Comments
< Tornar a notícies
 06.02.2006

Nou portal de la Xarxa de Comitès d’Ètica de les Universitats Espanyoles

El progrés de la ciència i la tecnologia està vinculat a un important debat social sobre els aspectes ètics de la recerca i el desenvolupament, especialment en tot allò relacionat amb la biomedicina, la genètica i l'experimentació animal. Potenciar el debat, la comunicació i la col·laboració en el marc del vessant ètic de la recerca al país és l'objectiu del nou portal de la , que administra la .

Amb el nou portal, que és operatiu des de l’1 de febrer, la comunitat científica disposa d’un espai virtual per facilitar i potenciar el contacte i la col·laboració entre els comitès o comissions d’ètica de les institucions. En un sentit més ampli, el web posa a l’abast del conjunt de la comunitat científica la informació rellevant per a protocols, normatives, documents, notícies, convocatòries, enllaços d’interès, fòrums de discussió i altres continguts per donar resposta als reptes de la investigació actual.

Avui dia, la normativa actual de diferents convocatòries de finançament de la recerca exigeix el compliment dels requisits establerts per la legislació vigent i l’autorització del comitè d’ètica del centre o institució quan el projecte implica recerca amb éssers humans, ús de dades personals o mostres d’origen humà, experimentació animal o ús d’agents biològics o d’organismes genèticament modificats. En aquest sentit, els comitès d’ètica creats per les institucions són una resposta als requisits de la investigació actual per vetllar per la protecció dels drets fonamentals de les persones, el benestar dels animals i el medi ambient, i el respecte als compromisos bioètics del col·lectiu investigador davant el conjunt de la societat.

La UB, conscient de la importància de les implicacions ètiques derivades de la recerca en diverses branques del coneixement, compta amb la Comissió de Bioètica (CBUB), el Comitè Ètic d’Experimentació Animal (CEEA), el Comitè Ètic d’Investigació Clínica de l’Hospital Clínic de Barcelona (CEIC Hospital Clínic) i el Comitè Ètic d’Investigació Clínica Ciutat Sanitària de Bellvitge (CEIC Bellvitge). A més, en el sí de la UB hi ha l’, amb seu al Parc Científic de Barcelona.

Cal recordar que la I Reunió dels Comitès de Bioètica de les universitats públiques de tot l’Estat va tenir lloc el novembre de 2002, a Sitges, per iniciativa de la UB. A tall de conclusions, va acordar-se la necessitat de promoure la creació d’una xarxa de comitès de bioètica de les universitats públiques a tot l’Estat per compartir recursos i intercanviar coneixements, i per potenciar l’aplicació de pautes comunes i consensuades de funcionament. Les reunions posteriors han tingut lloc a la Universitat de Múrcia (2003), Universitat de Granada (2004) i Universitat Autònoma de Madrid (2005).