Skip to main content
< Tornar a notícies
L'equip dirigit per Antonella Consiglio, investigadora de l'IBUB, de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la UB i de l'DIBELL (Foto: IDIBELL).
 14.01.2019

Les cèl·lules glials defectuoses es vinculen al Parkinson

Les versions defectuoses d'unes cèl·lules cerebrals humanes anomenades astròcits estan vinculades a l'acumulació d'una proteïna tòxica característica de la malaltia de Parkinson. Aquesta és la principal conclusió d'un estudi coliderat per Antonella Consiglio, investigadora de l’Institut de Biomedicina de la Universitat de Barcelona (IBUB) al Parc Científic de Barcelona, i de l’Institut d’Investigació Biomèdica de Bellvitge (IDIBELL), i pel professor Angel Raya del Centre de Medicina Regenerativa de Barcelona (CMR[B]/IDIBELL).

 

Els astròcits, que tenen forma d’estrella, s’estenen al voltant de les sinapsis i al llarg dels vasos sanguinis. Analitzant mostres del teixit cerebral post mortem de pacients amb Parkinson se sabia que els seus astròcits mostraven una acumulació anormal de α-sinucleïna. No obstant, això era interpretat per la majoria dels investigadors com una resposta secundària, com si els astròcits estiguessin tractant d’eliminar els agregats d’α-sinucleïna de les neurones.

Atès aels resultats d’aquests treballs previs, els investigadors van decidir desenvolupar un nou sistema de cultiu cel·lular a partir de cèl·lules humanes. Emprant cèl·lules derivades de pacients (iPSC) de Parkinson amb una mutació LRRK2, i en col·laboració amb el Dr. Tolosa de la Unitat de Trastorns del Moviment a l’Hospital Clínic de Barcelona, els investigadors van generar cèl·lules glia derivades de cèl·lules mare. 

Els astròcits estudiats, derivats de pacients amb malaltia de Parkinson amb una mutació genètica, van generar més acumulació d’una toxina anomenada α-sinucleïna que els derivats d’individus sans. Les conclusions de l’estudi, que es va publicar el 10 de gener a la revista Stem Cell Reports, suggereixen un paper important de les cèl·lules glials en la malaltia de Parkinson i proposa possibles noves dianes terapèutiques.

“Els nostres resultats canvien completament la nostra visió anterior de la participació dels astròcits en la malaltia de Parkinson. De veure’ls com a cèl·lules espectadores principalment amb un paper protector, hem passat a considerar-les jugadors crítics que propaguen la malaltia i amplifiquen el grau de degeneració neuronal”, explica l’investigadora de l’IBUB i l’IDIBELL Antonella Consiglio, i professora de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut de la Universitat de Barcelona.

A treball també hi han participat, entre d’altres, Joan Pau Muñoz i Antonio Zorzano de l’Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona) i Marta Gut del Centre Nacional d’Anàlisi Genòmica (CNAG-CRG), tots dos centres amb seu al Parc Científic de Barcelona.

► Article de referència: Angelique di Domenico, Giulia Carola, Carles Calatayud, Meritxell Pons-Espinal, Juan Pablo Muñoz, Yvonne Richaud-Patin, Irene Fernandez-Carasa, Marta Gut, Armida Faella, Janani Parameswaran, Jordi Soriano, Isidro Ferrer, Eduardo Tolosa, Antonio Zorzano, Ana Maria Cuervo, Angel Raya, Antonella Consiglio. “Patient-Specific iPSC-Derived Astrocytes Contribute to Non-Cell-Autonomous Neurodegeneration in Parkinson’s Disease“. Stem Cell Reports, 2019; DOI: 10.1016/j.stemcr.2018.12.011

► Més informació [+info]