Skip to main content
< Tornar a notícies
 20.03.2020

La comunitat científica del PCB s’implica en la lluita contra el SARS-CoV-2

Davant la pandèmia provocada pel SARS-CoV-2, els avanços científics en el desenvolupament de vacunes, tractaments i mètodes de diagnòstic tenen com actors de primera línia a un gran nombre de centres de recerca públics i empreses biotecnològiques del Parc Científic de Barcelona (PCB). El Parc està concentrant els seus recursos i esforços a garantir el bon funcionament d’aquestes entitats durant tot el període d’estat d’alarma sanitària, assegurant els recursos i serveis necessaris.

 

La comunitat científica del PCB està augmentant els seus esforços per desenvolupar solucions terapèutiques per combatre el COVID-19, a través de diferents projectes en què col·laboren amb centres de recerca nacionals i internacionals d’arreu del món.

Nous fàrmacs antivirals

L’Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) és una de les institucions de recerca catalanes que ha començat a treballar amb més celeritat en la lluita contra el COVID-19. El grup Pluripotència per a la regeneració d’òrgans, liderat per Núria Montserrat, està explorant des de fa setmanes–en col·laboració amb altres institucions internacionals capdavanteres– mecanismes moleculars que bloquegin la replicació del SARS-CoV, i evitar així que el virus infecti a altres cèl·lules.

Concretament, l’equip de l’IBEC està treballant en organoides renals o mini-ronyons, que imiten l’estructura i funció d’un òrgan real (el ronyó és un dels principals òrgans afectats pel Covid-19 ), per a la identificació de noves vies i dianes que frenin la progressió del coronavirus.

Diversos projectes en què participen entitats del PCB per avançar el coneixement sobre el nou coronavirus han estat seleccionats en convocatòries governamentals, com l’anunciada per la Comissió Europea el passat 30 de gener en el marc del programa Horitzó 2020. La resolució, feta pública el passat 6 de març, va incrementar el pressupost inicial de 10 M€ a 47,5 M€, atès la magnitud de la pandèmia.

L’Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona) és un dels vuit centres de recerca espanyols (cinc d’ells catalans) involucrats en els 17 projectes seleccionats en aquesta convocatòria de la CE per investigar el desenvolupament de noves vacunes, proves de diagnòstic ràpid, nous tractaments, i mètodes de seguiment per a prevenir i controlar de manera eficaç la propagació del coronavirus de Wuhan o SARS-CoV-2.

El laboratori de Bioinformàtica Estructural i Biologia de Xarxes de l’IRB Barcelona, que dirigeix Patrick Aloy, participa, juntament amb altres centres europeus, en el projecte RiPCoN, que estudiarà, a nivell computacional, les interaccions entre el coronavirus i les cèl·lules humanes, amb l’objectiu d’identificar fàrmacs (ja en el mercat, o en proves) que puguin combatre l’expansió del virus.

La companyia Nostrum Biodiscovery (NBD) col·labora amb el Barcelona Supercomputing Center–Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) en un altre projecte seleccionat en aquesta convocatòria de la CE, l’EXSCALATE4CoV (E4C), que busca aplicar la supercomputació de frontera per potenciar el disseny intel·ligent de fàrmacs in silico relacionats amb el COVID-19.

A través de ChemistriX, la seva biblioteca virtual de compostos propietària, NBD es centra en la detecció de noves entitats químiques inhibidores de la 3C –la proteasa principal del SARS-CoV-2– com a diana terapèutica per al desenvolupament de nous tractaments contra el virus. En bloquejar aquest enzim, el COVID-19 no pot replicar-se eficientment. Les conclusions del seu treball seran aportades de manera altruista al projecte E4C, i a altres consorcis actuals on participa el BSC-CNS per abordar el SARS-CoV-2.

PharmaMar, present també al Parc Científic de Barcelona, està col·laborant amb el Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC) en la recerca d’un tractament antiviral. Els resultats dels estudis in vitro d’Aplidin® (plitidepsina) –un antitumoral desenvolupat per PharmaMar per combatre el mieloma múltiple– en el coronavirus humà HCoV229E (que té un mecanisme de multiplicació i propagació molt similar al COVID-19) han resultats positius.

Els assaigs –duts a terme al CNB-CSIC pel Dr. Luis Enjuanes, la Dra. Isabel Solá i la Dra. Sonia Zúñiga–confirmen la hipòtesi que la diana terapèutica d’Aplidin®, que és l’EF1A, és clau per a la multiplicació i propagació del virus. PharmaMar està en contacte amb les autoritats regulatòries per començar els estudis en pacients infectats amb el SARS-CoV-2.

Bioingenium, una Contract Research Organisation (CRO) especialitzada en el desenvolupament de proteïnes recombinants, treballa per produir proteïnes que es faran servir com a diana per a nous fàrmacs per al tractament del COVID-19.

Test ràpids de diagnòstic

Qiagen ha desenvolupat el sistema QIAstat-Dx Respiratory 2019-nCoV Panel per a la detecció ràpida del SARS-CoV-2. Aquest kit de diagnòstic molecular point of care permet diferenciar el COVID-19 d’altres 21 patògens respiratoris –bacterians i virals– en aproximadament una hora, per poder diagnosticar les persones infectades pel nou coronavirus.

El grup holandès Qiagen, que cotitza al Nasdaq de Nova York, va adquirir el 2018 Stat-Dx, companyia incubada al Parc Científic de Barcelona, i que va créixer en el mateix Parc fins ocupar més de 1.500 m². És en aquest espai on se centralitza actualment la recerca i producció dels kits de diagnòstic del COVID-19. Qiagen ja ha obtingut el marcatge CE-IVD per comercialitzar-los a Europa i està pendent de l’autorització de la U.S. Food and Drug Administration (FDA) per introduir-los als Estats Units.

En el camp del diagnòstic del nou coronavirus treballa també Endor Technologies, que està preparant un projecte europeu per desenvolupar un kit de diagnosi amb nanopartícules que pugui substituir l’actual tècnica utilitzada de Reacció en Cadena de la Polimerasa (PCr, Polymerase Chain Reaction) i així desenvolupar tècniques més ràpides per a la detecció dels virus.

Altres aportacions de la Comunitat PCB

Altres entitats presents al Parc Científic de Barcelona també estan concentrant els seus recursos i esforços per avançar en la lluita contra el SARS-CoV-2.

Vesismin Health, especialitzada en el control d’infeccions a l’àmbit hospitalari, està desenvolupant i produint antisèptics contra el SARS-CoV-2 –com el gel hidroalcohòlic i el gel de clorhexidina sabonosa al 4%– tot i els nombrosos problemes que està tenint en el proveïment de matèries primeres i materials de condicionament.

Tots els seus productes destinats a la higiene de l’entorn immediat del pacient han estat testats en temps compatibles amb el seu assecatge en superfícies, segons Norma UNE-EN 14476, per a la seva activitat virucida contra, almenys, virus embolcallats, el que els fa efectius contra patògens com el coronavirus. Entre els desinfectants de superficies destaquen els formats tovalloletes o sprays, per la seva comoditat i rapidesa.

El grup de recerca Microbial Biotechnology and host-pathogen interaction de la Universitat de Barcelona, ubicat al PCB i liderat per Antonio Juárez, posa a disposició de les autoritats sanitàries la seva expertesa, equipament i personal científic i tècnic. El laboratori és especialista en la tècnica qPCR, actualment utilitzada per a la detecció del coronavirus.

El propi Parc està fent donació de tot el material possible per a Equips de Protecció Individual (EPIs). Fins a la data, ha donat a l’Hospital Clínic 10.000 unitats de gorres, 10.000 mascaretes, 45.500 guants de diferents talles, 900 bates, 12.000 fundes per a sabates i 80 tyvecks de protecció integral.

“Davant l’activitat de moltes empreses i grups de recerca ubicats al PCB que treballen en projectes relacionats amb el COVID-19, el Parc, com a infraestructura científica i tecnològica crítica, està concentrant els seus recursos i esforços a garantir el bon funcionament d’aquestes entitats durant tot el període d’estat d’alarma sanitària”, afirma Maria Terrades, directora general del Parc Científic de Barcelona.