Skip to main content
< Tornar a notícies
D'esquerra a dreta: Eduard Sabido, Teresa Tarragó i Vicenta Llorente-Cortés (Foto: Iproteos).
 26.01.2017

Un projecte publicoprivat per tractar l’aterosclerosi liderat per Iproteos rep 700.000 €

Un consorci publicoprivat, liderat per la biotecnològica Iproteos –amb seu al Parc Científic de Barcelona (PCB)– i en què també participen l'Institut d'Investigacions Biomèdiques de Barcelona (IIBB) del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) i el Centre de Regulació Genòmica (CRG), ha engegat un projecte per validar una nova família de compostos pel tractament de l'acumulació vascular de colesterol associada a l’aterosclerosi. El projecte acaba de rebre un ajut de 700.000 euros del Ministeri d’Economia, Indústria i Competitivitat, a través de la convocatòria Retos-Colaboración 2016 del ‘Programa Estatal de I+D+i Orientada a los Retos de la Sociedad’ (Exp. RTC-2016-5078-1).

 

L’acumulació de lípids en la paret vascular i en el miocardi té un gran impacte clínic ja que causa greus alteracions cardiovasculars en patologies com ara l’aterosclerosi, de gran prevalença a la nostra societat i es necessiten amb urgència tractaments específics, actualment inexistents, per contrarestar els mecanismes que la provoquen.

L’objectiu final del projecte és la validació d’una nova família de compostos peptidomimètics (és a dir, derivats de pèptids amb propietats optimitzades) que siguin candidats a fàrmacs per al tractament de l’acumulació vascular de colesterol associada a aterosclerosis. Paral·lelament als assajos d’eficàcia, també es duran a terme estudis de biodisponibilitat, farmacocinètica i farmacodinàmica, que aportaran informació crucial per a la progressió del projecte fins a fases clíniques.

Les malalties cardiovasculars són la principal causa de mort a tot el món, i l’acumulació descontrolada de colesterol a la paret vascular i al miocardi, n’està estretament relacionada. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) calcula que en 2012 van morir per aquesta causa 17,5 milions de persones, la qual cosa representa un 31% de totes les morts registrades al món. 
 

Fàrmacs de nova generació per al tractament de les malalties cardiovasculars

Les troballes experimentals del grup Lípids i Patologia Cardiovascular (LipidCardio) de l’IIBB-CSIC, associat a l’IIB-SantPau, van demostrar que un dels mecanismes claus en l’acumulació del colesterol a nivell vascular i miocàrdic és la regulació del receptor LRP1. Posteriorment, mitjançant l’aplicació de la tecnologia IPROTech d’Iproteos, aquesta biotec i el grup LipidCardio van desenvolupar una nova família de peptidomimètics moduladors del receptor LRP1 amb un gran potencial per al tractament de les malalties cardiovasculars.

Ara, en el marc d’aquest projecte, Iproteos dissenyarà i sintetitzarà els nous compostos peptidomimètics; el grup LipidCardio de l‘IIBB-CSIC i de l’IIB-SantPau s’encarregarà de l’avaluació de la seva eficàcia terapèutica en l’aterosclerosi; i la Unitat de Proteòmica del CRG/UPF aprofundirà en l’estudi del mecanisme d’acció d’aquests nous candidats a fàrmacs a l’entorn vascular, mitjançant tècniques d’espectrometria de masses.

 “El camp de les malalties cardiovasculars és de gran rellevància, atès la seva prevalença i les prediccions que les defineixen com una de les grans pandèmies dels països desenvolupats. Es tracta d’un ampli mercat on manquen tractaments per evitar l’acumulació descontrolada de colesterol a la paret vascular i miocardi. Per tal de fer front a aquesta necessitat, amb la nostra plataforma IPROTech hem estat capaços de dissenyar i produir peptidomimètics candidats a fàrmacs, capaços d’arribar al lloc precís on han de fer la seva acció, gràcies a les seves propietats optimitzades de permeabilitat i biodisponibilitat,” afirma Teresa Tarragó, cofundadora i CEO d’Iproteos.

“El nostre grup de recerca desenvolupa la seva activitat altament translacional a l’entorn clínic de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau. Tenim com a objectiu principal el desenvolupament de noves eines clíniques que millorin el diagnòstic i tractament dels pacients amb malaltia cardiovascular. Amb aquest projecte en particular, pretenem desenvolupar una nova estratègia terapèutica per a la prevenció i tractament de l’aterosclerosi. A diferència de les teràpies actuals, que van dirigides al colesterol en sang, el tractament que estem desenvolupant va dirigit al lípid que s’acumula a les artèries, directament associat amb els esdeveniments cardíacs com l’infart agut de miocardi”, explica la  Dra. Vicenta Llorente-Cortés, directora del grup de recerca LipidCardio de l’IIBB-CSIC i de l’IIB-SantPau.

“L’objectiu de la nostra unitat és proveir serveis del camp de la proteòmica a usuaris interns i externs al CRG, i desenvolupar tècniques quantitatives basades en l’espectrometria de masses, de manera que la proteòmica sigui un mètode robust, sensible i precís que permeti, no només la generació de noves hipòtesis de recerca, sinó també la validació en sistemes biològics complexes. En aquest projecte, mitjançant l’espectrometria de masses, volem determinar quins canvis es produeixen a nivell molecular dins la cèl·lula per l’acció d’aquesta nova família de fàrmacs per al tractament de les malalties cardiovasculars, i així avançar en el coneixement del seu mecanisme d’acció”, revela el Dr. Eduard Sabido, cap de la Unitat Proteòmica del CRG-UPF.

Els membres del consorci esperen que el resultat d’aquest projecte sigui la validació d’un candidat a fàrmac first-in-class pel tractament de l’aterosclerosi incloent l’estudi detallat del seu mecanisme d’acció. Això permetrà, posteriorment, dur a terme el paquet d’assajos preclínics regulatoris i, a continuació, la primera administració del candidat en humans.