Skip to main content
< Tornar a notícies
Rosa Maria Espinosa, Steve Winter i Victor Diaz (Foto: Parc Científic de Barcelona).
 02.11.2021

Solitek, un innovador proveïdor de serveis d’estat sòlid, s’instal·la al Parc científic de Barcelona

Solitek, especialitzada en la provisió de serveis d’estat sòlid, arrenca al Parc Científic de Barcelona. La companyia ofereix una visió global de tot el procés de desenvolupament de nous fàrmacs, ja que combina un coneixement profund de la diversitat de formes sòlides dels ingredients farmacèutics actius (APIs), amb una àmplia experiència i know-how per augmentar el valor dels programes d’R+D, a través de l’optimització de la forma sòlida de nous principis actius, reduint costos, protegint la propietat intel·lectual, i augmentant les possibilitats de comercialització o de concessió de llicències.

Solitek, creada en 2021, centra la seva activitat en un nou concepte de recerca i desenvolupament de serveis d’estat sòlid per aportar solucions integrals i innovadores al mercat farmacèutic, que van des de la preformulació, enginyeria de partícules i escalat de processos de cristal·lització, fins a la protecció de la propietat intel·lectual.

Al capdavant del projecte estan els seus fundadors, el Dr. Victor Diaz (director d’Operacions) i el Dr. Steve Winter (director científic), que combinen una experiència de gairebé 50 anys en el descobriment i desenvolupament de fàrmacs en la indústria pharma i biotec, així com en la prestació de serveis d’estat sòlid en diferents CROs i CDMOs, on han exercit un gran impacte en el disseny de nombrosos medicaments, molts dels quals han arribat a comercialitzar-se.

L’equip es completa amb Rosa Maria Espinosa (lead scientist), amb més de 10 anys d’experiència en companyies farmacèutiques líders i proveïdors d’estat sòlid al Regne Unit i Espanya, aportant la seva experiència en fisicoquímica en la selecció de compostos i desenvolupant processos de cristal·lització.

“Som un equip petit, però molt àgil. Els responsables de la presa de decisions participem també en els aspectes tècnics del treball. Això ens permet reaccionar ràpidament als canvis en les prioritats i troballes científiques, i adaptar els projectes a les necessitats dels nostres clients sense demora. Promovem la col·laboració sobre la competència i creiem en la sinergia de dos equips que treballen junts cap a un objectiu comú”, afirma el Dr. Steve Winter, director científic de la companyia. “Els nostres estudis tenen la flexibilitat inherent associada als programes de desenvolupament primerenc de fàrmacs. El nostre enfocament és la resolució de problemes per ajudar les empreses farmacèutiques i biotecnològiques a incrementar les seves possibilitats d’èxit, reduir el cost del procés i maximitzar les oportunitats potencials de concessió de llicències i, tot això, amb la millor relació qualitat-preu disponible al mercat”.

Des de les seves noves instal·lacions al Parc Científic de Barcelona, Solitek aspira a convertir-se en un referent internacional al mercat de serveis d’estat sòlid, i la primera elecció per a empreses farmacèutiques i biotecnològiques que vulguin optimitzar el desenvolupament de productes i protegir la propietat intel·lectual.

“El Parc Científic de Barcelona ens ofereix un entorn privilegiat i estimulant per a la recerca, amb grans oportunitats d’interacció amb l’acadèmia i la indústria biotecnològica, i una infraestructura fantàstica de serveis que pretenem externalitzar. Els nostres laboratoris de recerca i desenvolupament d’estat sòlid estan totalment equipats, la qual cosa redueix el volum d’inversió inicial i ens permet un creixement sostingut projectat per als pròxims 4-5 anys. Estem encantats de ser aquí”, declara el Dr. Victor Diaz, director d’Operacions.

Selecció de la forma sòlida, un procés clau en el desenvolupament de fàrmacs

La caracterització, recerca i selecció de formes sòlides és de gran rellevància a la indústria farmacèutica. L’eficàcia terapèutica d’un medicament està directament relacionada amb les propietats fisicoquímiques de l’ingredient actiu o API (de l’anglès, Active Pharmaceutical Ingredient). A més, altres atributs físics de les partícules, com ara la grandària, la morfologia i l’hàbit cristal·lí, influiran en la seva velocitat d’alliberament, biodisponibilitat i estabilitat del producte.

“La selecció de la forma sòlida és de summa importància, ja que proporciona control sobre els atributs de les partícules que contenen els ingredients actius. Mentre que la selecció de la forma sòlida més adequada tindrà un efecte en l’eficàcia i la vida útil del fàrmac, diferents propietats de les partícules també exerciran un paper fonamental, tant en la processabilitat del material durant la fabricació o formulació com en les propietats farmacocinètiques d’un nou medicament. Una de les millors maneres d’aconseguir això és adquirir una comprensió profunda del procés de cristal·lització, però els conceptes de química física i enginyeria química requerits són sovint àrees desconegudes per al químic orgànic sintètic que en general està a càrrec de l’estudi”, explica Steve Winter.

Però, a més, la forma galènica o farmacèutica, en la qual un fàrmac és administrat, també està subjecta a patent de propietat intel·lectual.

Solitek ofereix una visió global de tot aquest procés amb l’objectiu d’optimitzar el temps i els costos de desenvolupament preclínic de noves formulacions, optimitzar les propietats fisicoquímiques dels fàrmacs, minimitzar els riscos en la fase clínica i assegurar els processos de registre per a incrementar, amb això, les possibilitats comercials dels nous productes.

“La indústria farmacèutica ha vist en els últims anys l’aparició de nombroses empreses que ofereixen serveis d’estat sòlid. Molts dels nostres competidors proporcionen aquests serveis partint de la idea errònia que és suficient invertir en instrumentació, sense tenir en compte les implicacions reals de la seva execució. En alguns casos, el personal que duu a terme aquests estudis són científics joves, sense experiència prèvia o coneixement del procés de desenvolupament de fàrmacs, que han estat entrenats per usar els equips, però que no posseeixen una comprensió fonamental de l’estat sòlid, la qual cosa dificulta la seva capacitat per desafiar els protocols establerts”, apunta Victor Diaz.

“També comptem amb experiència i coneixement sobre l’ús d’automatització i com implementar amb èxit aquesta tecnologia en R+D, deixant als científics més temps per a la planificació i la interpretació dels resultats. Si bé aquest projecte no el durem a terme en els primers anys de l’empresa, sinó quan estiguem més establerts, la infraestructura ja existeix”, afegeix.