Instal·lació Radioactiva

Laboratoris exclusius equipats i amb suport tècnic qualificat per a la manipulació de molècules marcades amb isòtops radioactius. Dos laboratoris centrals de radioisòtops, amb òptimes mesures de seguretat i radioprotecció, i autoritzats per al servei de coordinació d’activitats radioactives per part de la Generalitat de Catalunya i el Consell de Seguretat Nuclear.

  • Reserva equipament on-line
  • 190 m2 laboratoris d’ús compartit
  • Àrea de cultius cel·lulars
  • Àrea d’animals d’experimentació
  • Sala de comptadors: Comptadors beta i gamma
  • Sistema de captació d’imatges digitals mitjançant làsers de mostres radioactives
  • Magatzem de residus
  • Càmera freda
  • Sala de difracció de raig X
  • Irradiador de RX per a mostres biològiques
Detall equipament Instal·lació Radioactiva

Altres serveis científics:

Serveis Científics Comuns
Drosòfila
Reaccions Especials
Allotjament de Congeladors i Contenidors de nitrogen