Skip to main content
Sense categoria

María Casado participa en la 1a reunió de la Comissió Nacional per a l’ús forense del DNA

By 27 de març de 2009novembre 16th, 2020No Comments
< Tornar a notícies
 27.03.2009

María Casado participa en la 1a reunió de la Comissió Nacional per a l’ús forense del DNA

María Casado, directora de l'Observatori de Bioètica i Dret de UB (), ubicat al Parc Científic de Barcelona, ha participat avui en la primera reunió de la Comissió Nacional per a l'ús forense del DNA, un organisme de recent creació adscrit al Ministeri de Justícia, de la qual forma part com a vocal. Aquesta comissió, integrada per expers en diverses disciplines, té com a missió establir els criteris d'investigació científica i tècnica que s'han de seguir en la realització dels anàlisi de DNA i acreditar als laboratoris que els duguin a terme, així com aportar la seguretat jurídica necessària perquè els resultats es puguin aplicar en la determinació de la culpabilitat o la innocència dels encausats en processos penals.

La creació d’aquest organisme, que es va establir a finals d’any a través del Reial Decret 1977/2008 de 28 de novembre (cv:BOE-A-2008-19992-C), ja estava prevista a la Llei Orgànica de 25 de novembre de 2003, que facultava al jutge d’instrucció per obtenir mostres biològiques dels sospitosos per tal de determinar el seu perfil genètic, i també a la Llei Orgànica 10/2007, de 8 d’octubre, reguladora de la base de dades policial sobre identificadors obtinguts a partir del DNA, que li assignava la funció d’acreditar als laboratoris que havien d’aportar aquestes dades.

Entre els seus membres, que han estat designats pel Govern i els Cossos de Seguretat de l’Estat , s’inclouen magistrats, experts en genètica mèdica i patologia molecular del Sistema Nacional de Salut, metges forenses, representants de la policia científica i experts en bioètica.

A més de les funcions esmentades, aquesta Comissió podrà formular propostes per millorar l’eficàcia en la investigació i persecució de delictes, i tindrà un paper clau en el funcionament de la base de dades nacional sobre identificadors obtinguts a partir d’aquestes mostres, ja que haurà de valorar els aspectes legals, científicotècnics i logístics que comporta el seu desenvolupament.