Serveis Associats als espais

Serveis disponibles per a les entitats allotjades al Parc :

Recepció i gestió de missatgeria

Servei de recepció, informació als usuaris i visitants i gestió de correspondència de 8h a 19h. El Parc disposa d’un total de 4 recepcions: Clúster I, Clúster II, Hèlix i Torres.

Telefonia i xarxa informàtica

Accés a l’anella científica per a les entitats públiques i sortida a internet per a empreses.

Xarxa telefònica corporativa Ibercom amb Telefònica i possibilitat de contractar altres companyies. Xarxa WIFI, VPN i impressores d’ús compartit.

Neteja

Neteja dels espais amb les pautes que correspongui (diàries, setmanals, mensuals, anuals i extraordinàries) amb 48 rutes diàries de neteja.

Gestió de residus

Gestió centralitzada dels residus generats als laboratoris.

Subministrament i gestió de gasos tècnics

Subministrament de gasos tècnics habituals, nitrogen, CO2, oxigen, argó, heli, hidrogen, aire sintètic, aire comprimit, buit, etc.

Repartiment de mercaderies

Serveis diaris de recepció, repartiment de mercaderies i correu intern.

Bugaderia de roba de laboratori

Lloguer i neteja de bates.

Manteniment i reformes: adequació dels espais a les teves necessitats

Reformes integrals dels espais per adaptar-los a les necessitats de les entitats.

Botiga

Botiga amb àmplia gamma de fungibles d’ús comú en laboratoris i d’oficina.

Restaurant

Dos restaurants-cafeteria amb capacitat per a 50 i 244 persones, respectivament, i àmplies terrasses per menjar a l’aire lliure.

Parking

Aparcament vigilat les 24 hores amb abonaments mensuals i tarifes de rotació bonificades.

  • 512 places de cotxes (14 adaptades i recàrrega per a 11 cotxes elèctrics)
  • 54 places de motos (2 amb recàrrega elèctrica)
  • 21 places de bicicletes

Sala de lactància

Vestuaris

Sala d’infermeria