Skip to main content
Sin categorizar

L’Institut d’Economia de Barcelona elabora un informe sobre el finançament local a Catalunya

By 28 de abril de 2003noviembre 18th, 2020No Comments
< Volver a noticias
 28.04.2003

L’Institut d’Economia de Barcelona elabora un informe sobre el finançament local a Catalunya

L’ (IEB) de la UB ubicat al Parc Científic de Barcelona ha elaborat un informe sobre el finançament local a Catalunya finançat per l’Ajuntament i la Diputació de Barcelona. L’estudi, dirigit per la catedràtica d’Hisenda Pública de la UB Núria Bosch, analitza la situació actual dels municipis catalans i proposa mesures relatives als seus recursos i a les seves competències, com per exemple l’establiment de nous tributs sobre l’activitat turística i les telecomunicacions.

L’informe, en què també han participat les investigadores de l’IEB i professores del Departament d’Economia Política, Hisenda Pública i Dret Financer i Tributari de la UB Cristina de Gispert i Pilar Sorribas, compara els sistemes de finançament local dels principals països de l’Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic (OCDE). Aquesta anàlisi posa de manifest el pes reduït de la hisenda local dins el sector públic a l’estat espanyol i l’escassa despesa local dedicada a polítiques socials com l’ensenyament, sanitat o benestar social en relació amb altres països.

D’altra banda, l’equip de l’IEB ha estudiat la situació financera dels municipis catalans durant els anys 1994-1999 a partir d’una mostra representativa de municipis de la província de Barcelona. Una de les conclusions a què arriba l’informe és que tant els ingressos com les despeses no financeres dels municipis catalans han augmentat durant el període analitzat i que aquestes partides s’incrementen al disminuir la grandària del municipi, llevat de la ciutat de Barcelona.

Finalment, l’estudi valora la llei 51/2002, de 27 de setembre, de reforma de la Llei 39/ 1998 reguladora de les hisendes locals assenyala les seves mancances respecte al marc competencial i tributari. En aquest sentit, l’informe assenyala la importància de traspassar a l’àmbit local competències com l’ensenyament infantil i primari, i suggereix també reformar la participació en els impostos generals i l’establiment de mecanismes d’igualació fiscal.

L’IEB, ubicat al Parc Científic de Barcelona, és un centre especialitzat en la recerca en economia aplicada, concretament en els camps de l’Economia Pública i l’Economia Industrial que, a més de la seva tasca investigadora, ofereix la seva experiència acadèmica i professional per desenvolupar tasques d’assessorament i consultoria en aquest camp.