Skip to main content
< Back to sustainability notes
 21.06.2023

L’aigua consumida va molt més enllà de l’aigua de beguda o de rentar-se

L’aigua és un recurs natural essencial escàs que cal gestionar adequadament, especialment en el marc de l’emergència climàtica en la qual ens trobem immersos i que està alterant, també, el cicle de l’aigua.

L’aigua no l’utilitzem només quan ens dutxem, bevem o reguem les plantes, l’aigua està continguda en aliments i en processos industrials. El volum total d’aigua dolça utilitzada per a la fabricació de productes o serveis s’ha definit com a petjada hídrica. L’aigua pot haver estat consumida, contaminada o evaporada. Al món occidental s’estima que la mitjana de la petjada hídrica se situa al voltant dels 5.400 litres/persona i dia.

El càlcul de la petjada hídrica és una bona eina per informar els agents involucrats en la presa de decisions i planificació estratègica de les polítiques hidrològiques.

El càlcul a petita escala també pot ajudar als consumidors a prendre decisions individualment i vol convidar a la reflexió sobre els hàbits de consum i l’impacte de cada decisió sobre els recursos naturals. Així es pot determinar que una samarreta de cotó té una petjada de 4.100 litres d’aigua virtual, una hamburguesa 2.400, un enciam 13 i una tassa de té 35 litres.

Els aliments frescos i de temporada tenen una petjada hídrica menor que els productes elaborats. Com menys elaborat és un producte, menys aigua es consumeix en la seva producció.

A títol orientatiu, enllacem una calculadora de petjada hídrica per quantificar virtualment el nostre estil de vida.

https://www.fundacionaquae.org/calculadora-hidrica/