Skip to main content
Uncategorized

L’acumulació de glicogen en neurones provoca danys cerebrals TO TRANSLATE >>>

By 3 de May de 2012November 18th, 2020No Comments
< Back to news
 03.05.2012

L’acumulació de glicogen en neurones provoca danys cerebrals TO TRANSLATE >>>

Una col·laboració entre els grups de l'Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona) –amb seu al Parc Científic de barcelona– liderats pels científics Joan J. Guinovart i Marco Milán ha permès trobar evidències concloents en mosques i ratolins sobre els efectes nocius de l'acumulació de cadenes de glucosa (glicogen) en neurones.

El treball –publicat a EMBO Molecular Medicine– posa al servei de la recerca de l’epilèpsia de Lafora i altres patologies neurodegeneratives on s’observen cúmuls de glicogen en neurones, dos models animals per estudiar els gens involucrats en aquest procés nociu i trobar solucions farmacològiques que permetin desintegrar els cúmuls o limitar la producció de glicogen.

“Les nostres dades indiquen clarament que és degut a la sola acumulació de glicogen el que mata a les neurones i en conseqüència escurça la vida dels animals de forma dràstica”, assenyala Guinovart, expert en el metabolisme del glicogen, cap de grup de l’IRB Barcelona i catedràtic de la Universitat de Barcelona, “i l’evidència és clara perquè l’únic que hem manipulat en les cèl·lules neurals és que fabriquin més glicogen”, indica l’investigador.

La incorporació en l’estudi del model de Drosophila confirma la teoria amb un altre model in vivo ja que les mosques també presenten els mateixos símptomes de degeneració que els ratolins quan acumulen glicogen en les neurones. Però a més l’ús de Drosophila accelerarà l’obtenció de dades genètiques i de cribatge de molècules terapèutiques. “Serem capaços, en poc temps, de buscar de forma massiva els gens involucrats en el procés patològic i comprendre’l millor a nivell molecular”, subratlla Marco Milán, investigador ICREA a l’IRB Barcelona i especialista en Drosophila. “Perà cal afegir que les mosques també seran útils per identificar molècules farmacològiques que permetin curar”, explica l’investigador.

Els equips de l’IRB Barcelona estan dissenyant diversos experiments per identificar una a una les possibles dianes terapèutiques que serien útils para prevenir l’acumulació de glicogen en les neurones. A més de la relació directa amb l’epilèpsia de Lafora, una dolència degenerativa progressiva que afecta a adolescents i no té cura, aquest problema podria ser la causa principal d’altres malalties neurodegeneratives com la Malaltia amb cossos de poliglucosà de l’adult i la Malaltia d’Andersen.

Article de referència: Duran, J., Tevy, M. F., Garcia-Rocha, M., Calbó, J., Milán, M. and Guinovart, J. J. (2012), Deleterious effects of neuronal accumulation of glycogen in flies and mice. EMBO Mol Med. doi: 10.1002/emmm.201200241